Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δυτικής Αχαΐας την Δευτέρα 14 η Νοεμβρίου 2022 και ώρα 14.00΄, στο Δημαρχείο στην Κάτω Αχαΐα, προκειμένου να συζητηθούν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρ. 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18 και όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 184 του N. 4635/19 και το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022.
1) Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ‘Επίστρωση αγροτικών οδών Δύμης’
2) Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ‘Επίστρωση αγροτικών οδών Μόβρης’
3) Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ‘Επίστρωση αγροτικών οδών Λαρίσου’
4) Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ‘Επίστρωση αγροτικών οδών Ωλενίας’
5) Έγκριση του 1 ου  Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου ‘Επείγουσα αποκατάσταση τοιχίων αντιστήριξης στην Κοινότητα Μιτόπολης’

6) Έγκριση και παραλαβή της μελέτης ‘Βιοκλιματική ανάπλαση πλατείας Δύμης’
7) Έγκριση 1Β και 2 ου Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού για ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια συνθετικού χλοοτάπητα & εξοπλισμού για ανακατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου & παιδικής χαράς»
8) Αποδοχή της αριθ. 31699/18-05-2022 απόφασης του ΥΠ.ΕΣ. σχετικά με την έγκριση Τροποποίησης της υπ’ άριθμ. 15876/20.03.2020 Απόφασης Ένταξης Πράξης του Δήμου Δυτικής Αχαΐας στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙV «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων» και αποδοχή των όρων χρηματοδότησης.
9) Γνωμοδότηση κατ. αρθ. 72 του ν. 3852/2010 σχετικά με (δικαστική) υπόθεση του Δήμου Δυτικής Αχαΐας – κατά της αριθ. 2/2022 απόφασης της Ειδικής Επιτροπής του αρθ. 152 του ν. 3463/2006 Ν. Αχαΐας.
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικού μέλους παρακαλούμε όπως ενημερωθούμε άμεσα προκειμένου να καλέσουμε αναπληρωματικό μέλος.

Μοιραστείτε το:

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν επίσης:

Αναζήτηση

Πρόσφατα νέα

Εγγραφή στο Newsletter

Θέλετε να λαμβάνετε ενημερώσεις στο email σας για τις δράσεις και τα νέα του Δήμου μας; Γράψτε το email σας στο παρακάτω πεδίο και πατήστε «Εγγραφή».

Scroll to Top

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων