Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δυτικής Αχαΐας την Τρίτη 1 η Νοεμβρίου 2022 και ώρα 14.00΄, στο Δημαρχείο στην Κάτω Αχαΐα, προκειμένου να συζητηθούν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρ. 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18 και όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 184 του N. 4635/19 και το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022.

 1. Τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Δυτικής Αχαΐας και της Δ.Ε.Υ.Α. Δυμαίων για την υλοποίηση του έργου: ¨Αντικατάσταση Εσωτερικών Δικτύων Ύδρευσης Κ. Βελιτσών¨
 2. Έγκριση επέκτασης δημοτικού φωτισμού και έγκριση των μελετών.
 3. Λήψη απόφασης περί έγκρισης έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανών (δημοτικός φωτισμός) και ορισμού υπολόγου.
 4. Έγκριση της αριθ. 43/2022 (ΑΔΑ:ΨΞΡΦΟΚ9Ε-ΨΒΩ) Απόφασης του Δ.Σ. του Οργανισμού Τοπικής Ανάπτυξης Δυμαίων σχετικά με την έγκριση της 2 ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του ΟΤΑΔ και του Πίνακα Στοχοθεσίας.
 5. Εισήγηση 8 η ς αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2022.
 1. Έγκριση περί διαπίστωσης ή μη αδυναμίας εκτέλεσης ορισμένων υπηρεσιών καθαριότητας με ίδια μέσα του Δήμου.
 2. Έγκριση 1 ης παράτασης της υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης του έργου με τίτλο: «Κατασκευή Ταρτάν Στίβου στο γήπεδο Ποδοσφαίρου Κάτω Αχαΐας του Δήμου Δυτικής Αχαΐας».
 3. Έγκριση 2 ου Πρακτικού Επιτροπής αξιολόγησης προσφορών του ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού: ¨Αναβάθμιση και διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Δυτικής Αχαΐας με τη χρήση αστικού εξοπλισμού και τη δημιουργία παιδότοπων¨.
 4. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: ‘Κατασκευή μικρών τεχνικών έργων’
 5. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: ‘Κατεδάφιση υδατόπυργου Κάτω Αχαΐας και κατασκευή βάσης δεξαμενής’.
 6. Έγκριση παράτασης του χρόνου ολοκλήρωσης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του δικτύου πόλεων για τη βιώσιμη ανάπτυξη και κυκλική οικονομία με δ.τ. ‘Βιώσιμη Πόλη’ και του Δήμου Δυτικής Αχαΐας με τίτλο: ’Τεχνική Υποστήριξη στην υλοποίηση βιοκλιματικής ανάπλασης της πλατείας Δύμης, στη μελέτη σημειακής οριοθέτησης και κατασκευής τεχνικών διάβασης ρεμάτων και βελτίωσης του υφιστάμενου αγροτικού οδικού δικτύου του
  Δήμου Δυτικής Αχαΐας’

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικού μέλους παρακαλούμε όπως ενημερωθούμε άμεσα προκειμένου να καλέσουμε αναπληρωματικό μέλος.

Μοιραστείτε το:

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν επίσης:

Αναζήτηση

Πρόσφατα νέα

Εγγραφή στο Newsletter

Θέλετε να λαμβάνετε ενημερώσεις στο email σας για τις δράσεις και τα νέα του Δήμου μας; Γράψτε το email σας στο παρακάτω πεδίο και πατήστε «Εγγραφή».

Scroll to Top

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων