Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δυτικής Αχαΐας την Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 12.00΄, στο Δημαρχείο στην Κάτω Αχαΐα, προκειμένου να συζητηθούν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρ. 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18 και όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 184 του N. 4635/19 και το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022.

  1. Αποδοχή της Πράξης ¨ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ¨ σύμφωνα με τα στοιχεία του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Π.Α.Α.) 2014 – 2020 – Δράση 4.3.4: «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις», Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και αποδοχή της χρηματοδότησης .
  2. Αποδοχή της πράξης «Τροποποίηση της Απόφασης ένταξης του έργου του Δήμου Δυτικής Αχαΐας με τίτλο «Ανέγερση – προσθήκη νέας πτέρυγας Δημαρχείου Δήμου Δυτικής Αχαΐας» στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» του Υπουργείου Εσωτερικών και αποδοχή της πρόσθετης χρηματοδότησης.
  3. 7 η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου Δυτικής Αχαΐας οικονομικού έτους 2022.
  4. Παροχή Πληρεξουσιότητας σχετικά με δικαστική υπόθεση της εταιρείας « ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΑΕΓΑ» κατά του Δήμου Δυτικής Αχαΐας.
  5. Έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής στο όνομα δημοτικού υπαλλήλου για την κάλυψη της δαπάνης μετάβασης μελών της Ομάδας Έργου του Δήμου στην Τσέρβια Ιταλίας, στο πλαίσιο του έργου με ακρωνύμιο WONDER του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg V-B Adriatic-Ionian (ADRION).

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικού μέλους παρακαλούμε όπως ενημερωθούμε άμεσα προκειμένου να καλέσουμε αναπληρωματικό μέλος.

Μοιραστείτε το:

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν επίσης:

Αναζήτηση

Πρόσφατα νέα

Εγγραφή στο Newsletter

Θέλετε να λαμβάνετε ενημερώσεις στο email σας για τις δράσεις και τα νέα του Δήμου μας; Γράψτε το email σας στο παρακάτω πεδίο και πατήστε «Εγγραφή».

Scroll to Top

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων