ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η  Π Ο Ι Ο Τ Η Τ Α Σ  Ζ Ω ΗΣ

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ

 

 

 

                     Κάτω Αχαΐα  18 Νοεμβρίου 2019

                                           Αριθ. Πρωτ.12678

Ταχ. Δ/νση: Σώσου Ταυρομένεος 50
   Πληροφορίες: Σοφία Κούφη
Τ.K.: 252 00 ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ
Τηλ.: (26930) 25 581
Fax: (26930) 22 076
Email: sofiakoufi@gmail.com
ΠΡΟΣ: Τα τακτικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Δυτικής Αχαΐας

1.   Γκοτσόπουλο Αριστ.Βασίλειο

2.   Μάλλιαρη Βασ. Γρηγόριο

3.   Καμπέρο Xρ. Ηλία   

4.   Ταπεινό Νικ. Κωνσταντίνο

5.   Δημόπουλο  Ιωαν. Σπυρίδωνα

6.   Ορδίτη Σπ.Αλέξιο

 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, την Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 11:00΄ στην Κάτω Αχαΐα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που βρίσκεται στο Ισόγειο του  Δημαρχείου,  προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Γνωμοδότηση σχετικά με την Αναθεώρηση μελέτης Εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου στη ΒΙ.ΠΕ Πατρών.
  2. Χορήγηση αδείας παράτασης λειτουργίας Μουσικής-Μουσικών Οργάνων από κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (Καφέ Μπαρ – Ψητοπωλείο) στην Κοινότητα Ματαράγκα του Δήμου Δυτικής Αχαΐας.

 

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικού μέλους παρακαλούμε όπως ενημερωθούμε άμεσα προκειμένου να καλέσουμε αναπληρωματικό.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

 

 

ΟΡΛΩΦ ΙΩΑΝ. ΚΥΡΙΑΚΟΣ