Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, την Δευτέρα 1 Ιουνίου 2020 και ώρα 12:00΄ στην Κάτω Αχαΐα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που βρίσκεται στο Ισόγειο του  Δημαρχείου,  προκειμένου να συζητηθεί το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

  1. «Καθορισμός θέσεων για εκμίσθωση χώρων Αιγιαλού και Παραλίας για την χρονική περίοδο 2020 έως 31-12-2022 (καντίνες)»
  2.  Γνωμοδότηση για την Εκμίσθωση Δημοτικού Ακινήτου (πρώην Δημαρχείο Δύμης) με δημοπρασία»
  3.  Καθορισμό χρήσης κοινοχρήστων χώρων του Δήμου       Δυτικής Αχαΐας, συμπλήρωση της  αριθ .υπ. αριθ. 53/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί : «Συζήτησης και λήψης απόφασης σχετικά με την έγκριση του σχεδίου Κανονισμού Διαχείρισης κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Δυτικής Αχαΐας»
  4.  Έγκριση Ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων για το έτος 2019  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Δυτικής Αχαΐας.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικού μέλους παρακαλούμε όπως ενημερωθούμε άμεσα προκειμένου να καλέσουμε αναπληρωματικό.

5-20