Σας προσκαλούμε σε τακτική κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση, της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δυτικής Αχαΐας την Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2020 και
ώρα 12:00΄ στο Δημαρχείο στην Κάτω Αχαΐα προκειμένου να συζητηθούν τα
συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί
λαμβάνοντας όλα τα μέτρα για την αποφυγή μετάδοσης του ιού covid-19 σύμφωνα με την
ΚΥΑ :Αριθμ. Δ1 α/Γ.Π.οικ. 62421(ΦΕΚ 4385/Β/5-10-2020.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικού μέλους παρακαλούμε όπως
ενημερωθούμε άμεσα προκειμένου να καλέσουμε αναπληρωματικό.

31η συνεδρίαση -2020

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Εισήγηση grader ΕΗΔ

2Η ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ GREADER