Πρόσκληση σε τακτική (δια ζώσης) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε την τριακοστή (30 η ) Ιανουαρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00΄ σε τακτική (δια ζώσης) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του 1 ου Δημοτικού Σχολείου Κάτω Αχαΐας, που βρίσκεται στο Ισόγειο του σχολικού συγκροτήματος, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του
Ν.4555/18, προκειμένου να συζητηθούν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΤΗΣ 30 ΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 864/26.1.2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 1. Αντικατάσταση μελών του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Δυμαίων (Κ.Ε.Δ.ΔΥ.), λόγω ανεξαρτητοποίησης
 2. Αντικατάσταση μέλους του Δ.Σ. του Οργανισμού Τοπικής Ανάπτυξης Δυμαίων (Ο.Τ.Α.Δ.) Δήμου Δυτικής Αχαΐας
 3. Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους του Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Δυμαίων (Δ.Ε.Υ.Α. Δυμαίων)
 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της αποδοχής της παραίτησης και αντικατάστασης του Προέδρου της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Δυτικής Αχαΐας
  Εισηγητής: Ορλώφ Κυριάκος, Πρόεδρος Δ.Σ.
 5. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης της Τριμηνιαίας Έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού Δ’ τριμήνου, οικονομικού έτους 2022
  Εισηγητής: Γκοτσόπουλος Βασίλειος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας
 6. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον καθορισμό αποζημίωσης της Προέδρου του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.ΔΥ. για το έτος 2023
  Εισηγητής: Μυλωνάς Σπυρίδων, Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας
 7. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την τροποποίηση της αριθ. 16/2022 (ΑΔΑ: 9Ε4ΠΩ9Ν-3Β9) απόφασης Δ.Σ. για την συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης παραλαβής και πιστοποίησης παραδοτέων για την υλοποίηση της πράξης ¨Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Δυτικής Αχαΐας με Παράρτημα Ρομά¨ με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002093
  Εισηγητής: Μάλλιαρης Γρηγόριος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας
 8. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσιών της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Δυμαίων (Κ.Ε.Δ.ΔΥ.)
  Εισηγητής: Καραμπελιά Ροδία, Πρόεδρος Κ.Ε.Δ.ΔΥ.
 9. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση Κανονισμού προσωπικού της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Δυμαίων (Κ.Ε.Δ.ΔΥ.)
  Εισηγητής: Καραμπελιά Ροδία, Πρόεδρος Κ.Ε.Δ.ΔΥ.
 10. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση Κανονισμού Οικονομικής Διαχείρισης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Δυμαίων (Κ.Ε.Δ.ΔΥ.)
  Εισηγητής: Καραμπελιά Ροδία, Πρόεδρος Κ.Ε.Δ.ΔΥ.
 11. Συγκρότηση Επιτροπών Παρακολούθησης και Παραλαβής προμηθειών του Δήμου Δυτικής Αχαΐας για το έτος 2023, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016
  Εισηγητής: Γκοτσόπουλος Βασίλειος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας
 12. Συγκρότηση Επιτροπών Παραλαβής Υπηρεσιών του Δήμου Δυτικής Αχαΐας για το έτος 2023, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016
  Εισηγητής: Γκοτσόπουλος Βασίλειος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας
 13. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί του ορισμού μελών σε γνωμοδοτική επιτροπή για θέματα ανέλκυσης – απομάκρυνσης – εξουδετέρωσης ναυαγίων στις θαλάσσιες περιοχές δικαιοδοσίας του Κ.Λ. Πατρών Εισηγητής: Ορλώφ Κυριάκος, Πρόεδρος Δ.Σ.
 14. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τον Ορισμό Εκπροσώπων για την συγκρότηση των επιτροπών που προβλέπονται σύμφωνα με το άρθρο 35 του με αριθμό 20 Γενικού Κανονισμού Λιμένα (ΦΕΚ 444Β’/1999) και του άρθρου 1 παράγραφος 1γ του Π.Δ./τος 23/2000 (ΦΕΚ Α΄18) Εισηγητής: Ορλώφ Κυριάκος, Πρόεδρος Δ.Σ.

Μοιραστείτε το:

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν επίσης:

Αναζήτηση

Πρόσφατα νέα

Εγγραφή στο Newsletter

Θέλετε να λαμβάνετε ενημερώσεις στο email σας για τις δράσεις και τα νέα του Δήμου μας; Γράψτε το email σας στο παρακάτω πεδίο και πατήστε «Εγγραφή».

Scroll to Top

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων