Πρόσκληση σε τακτική (δια ζώσης) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε την τρίτη (3η) Απριλίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00΄ σε τακτική (δια ζώσης) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του 1ου Δημοτικού Σχολείου Κάτω Αχαΐας, που βρίσκεται στο Ισόγειο του σχολικού συγκροτήματος, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του
Ν.4555/18, προκειμένου να συζητηθούν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΤΗΣ 3 ΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 3296/30.3.2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 1. Τροποποίηση στο ορθό της με αριθ. 38/2023 (ΑΔΑ: 9Δ8ΕΩ9Ν-7Ω2) απόφασης του Δ.Σ. περί έγκρισης της εισήγησης που αφορά στη χωροταξική μελέτη καθορισμού ελαχίστων αποστάσεων και λοιπών θεμάτων που αφορούν τις θέσεις δραστηριοποίησης πωλητών Υπαίθριου Στάσιμου Εμπορίου Δήμου Δυτικής Αχαΐας.
  Εισηγητής: Μάλλιαρης Γρηγόριος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας
 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης του καθορισμού του αντίστοιχου τιμήματος για την παραχώρηση θέσεων αιγιαλού και παραλίας σύμφωνα με την αριθ.: 1) Κ.Υ.Α.:Α.Π. 38609ΕΞ2023 (ΦΕΚ,1432.τ.Β΄/10.3.2023), για το έτος 2023 και έως 31/12/2025, σε δικαιούμενους της παρ. 1 του άρθρ. 4 της αναφερόμενης Κ.Υ.Α., και β) των άρθρων 16 Α ΄ του Ν. 2971/2001 όπως ισχύει ή με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 42 του Ν. 4607/2019.
  Εισηγητής: Γκοτσόπουλος Βασίλειος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας
 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της συμμετοχής του Δήμου Δυτικής Αχαΐας στο νέο Τοπικό Πρόγραμμα LEADER 2023-2027.
  Εισηγητής: Πουλίδας Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας
 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί χορήγησης άδειας διαμόρφωσης κοινόχρηστου χώρου έμπροσθεν της ιδιοκτησίας των α) Χρήστου Σγούρα του Παναγιώτη, β) Χρυστάλλας Σγούρα συζ. Χρήστου Σγούρα γ) Ανδρέα Σγούρα του Χρήστου δ) Δημητρίου Σγούρα του Χρήστου ε) Παναγιώτη Σγούρα του Χρήστου στον οικισμό Πουρναρίου της Κοινότητας Μύρτου.
  Εισηγητής: Σταυρογιαννόπουλος Σπυρίδων, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας
 5. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης του απολογισμού οικονομικού έτους 2022 της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Δυτικής Αχαΐας
  Εισηγητής: Γκοτσόπουλος Βασίλειος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας, Πρόεδρος Β/θμιας Σχ. Επιτρ.
 6. Ανάκληση των με αριθ. 114/2022 και 22/2023 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου περί
  τροποποίησης-συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Δυτικής
  Αχαΐας.
  Εισηγητής: Γκοτσόπουλος Βασίλειος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας
 7. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την τροποποίηση – συμπλήρωση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Δυτικής Αχαΐας.
  Εισηγητής: Γκοτσόπουλος Βασίλειος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας

Μοιραστείτε το:

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν επίσης:

Scroll to Top

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων