Πρόσκληση σε τακτική (δια ζώσης) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε σε τακτική (δια ζώσης) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, την Τρίτη 9 Αυγούστου 2022 και ώρα 13.00΄, στο Δημαρχείο στην Κάτω Αχαΐα, προκειμένου να συζητηθούν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρ. 75 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το  άρθρο 77 του Ν. 4555/18 και όπως συμπληρώθηκε με την  παρ. 1 του άρθρου 184 του N. 4635/19 και το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022.

  1. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της ανάθεσης σε συμβολαιογράφο της σύνταξης συμβολαίων για την αγορά οικοπέδου στον Οικισμό Καλαμακίου, στην Τ.Κ. Αγίου Νικολάου Κράλι της Δ.Ε. Ωλενίας του Δήμου Δυτικής Αχαΐας για κατασκευή πλατείας¨.
  2. Συζήτηση και λήψη απόφασης πρί της Έγκρισης ή μη Πρακτικού 1 (Αξιολόγησης Δικαιολογητικών) και Πρακτικού 2 (Αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών) του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, των Σχολικών Επιτροπών Α΄Βαθμιας & Β΄Βαθμιας Εκπαίδευσης, του Οργανισμού Τοπικής Ανάπτυξης Δυμαίων (Ο.Τ.Α.Δ)»
    Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικού μέλους παρακαλούμε, όπως ενημερωθούμε άμεσα προκειμένου να καλέσουμε αναπληρωματικό μέλος.

Μοιραστείτε το:

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν επίσης:

Ημερήσιο Πρόγραμμα Εργασιών 29.9.2022

ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ  ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – 29/09/2022 Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ Αποκομιδή Απορριμάτων (βάση προκαθορισμένου

Αναζήτηση

Πρόσφατα νέα

Εγγραφή στο Newsletter

Θέλετε να λαμβάνετε ενημερώσεις στο email σας για τις δράσεις και τα νέα του Δήμου μας; Γράψτε το email σας στο παρακάτω πεδίο και πατήστε «Εγγραφή».

Scroll to Top

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων