Πρόσκληση σε τακτική (δια ζώσης) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας προσκαλούμε σε τακτική (δια ζώσης) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, την Δευτέρα 1 η Αυγούστου 2022 και ώρα 13:30΄, στο Δημαρχείο στην Κάτω Αχαΐα, προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρ. 75 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του ν.4555/18 και όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 184 του N. 4635/19.

  1. Έγκριση των αποφάσεων που ελήφθησαν κατά την 34 η (21-07-2022) κατεπείγουσα δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.
  2. Έγκριση όρων σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου για την παρακολούθηση , συντονισμό και Διαχείριση του έργου με ακρωνύμιο SYMSITE στο πλαίσιο του προγράμματος HORIZON 2020 .
  3. Έγκριση Έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής στο όνομα της δημοτικού υπαλλήλου Μαργέτα Βασιλικής για την κάλυψη της δαπάνης μετάβασης έξι (6) ατόμων από το Δήμο, στην πόλη Κατάνια Σικελίας από  20-9-2022 έως 25-9-2022, στο πλαίσιο του έργου RESILOC – HORIZON 2020
  4. Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου στο πλαίσιο του έργου με ακρωνύμιο WONDER του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg V-B Adriatic-Ionian (ADRION)
  5. Έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής στο όνομα δημοτικού υπαλλήλου για την κάλυψη της δαπάνης μετάβασης μελών της Ομάδας Έργου και αιρετών του Δήμου στο Φάνο Ιταλίας, στο πλαίσιο του έργου με ακρωνύμιο WONDER του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg V-B Adriatic-Ionian (ADRION)
  1. Έγκριση μετακίνησης αιρετών στο Φάνο Ιταλίας, στο πλαίσιο του έργου με ακρωνύμιο WONDER του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg V-B Adriatic-Ionian (ADRION)
  2. Αποδοχή δωρεάς σε είδος άνευ ανταλλάγματος, μασκών για τα σχολεία του δήμου Δυτικής Αχαΐας.
    Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικού μέλους παρακαλούμε όπως ενημερωθούμε άμεσα προκειμένου να καλέσουμε αναπληρωματικό μέλος.

Μοιραστείτε το:

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν επίσης:

Scroll to Top

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων