Πρόσκληση σε τακτική (δια ζώσης) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας προσκαλούμε σε τακτική (δια ζώσης) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, την Τρίτη 26 η Ιουλίου 2022 και ώρα 13:30΄, στο Δημαρχείο στην Κάτω Αχαΐα, προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρ. 75 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του ν.4555/18 και όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 184 του N. 4635/19.

  1. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο ¨ Επισκευή, Συντήρηση Σχολικών Αύλειων χώρων του δήμου Δυτικής Αχαΐας¨.
  2. Έγκριση αύξησης ωρών εργασίας των Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου εργαζομένων, για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας των σχολικών μονάδων του Δήμου Δυτικής Αχαΐας,.
  3. Έκκριση επέκτασης δημοτικού φωτισμού και έγκριση των μελετών .
    Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικού μέλους παρακαλούμε όπως ενημερωθούμε άμεσα προκειμένου να καλέσουμε αναπληρωματικό μέλος.

Μοιραστείτε το:

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν επίσης:

Scroll to Top

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων