Πρόσκληση σε τακτική (δια ζώσης) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας προσκαλούμε σε τακτική (δια ζώσης) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, την Παρασκευή 8 Ιουλίου 2022 και ώρα 13:00΄, στο Δημαρχείο στην Κάτω Αχαΐα, προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρ. 75 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του ν.4555/18 και όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 184 του N. 4635/19.
ΘΕΜΑ 1 ο
Έγκριση της αριθ. 224/2022 απόφασης Δημάρχου περί « Απευθείας ανάθεση της κατασκευής έργου ¨ Επείγουσα αποκατάσταση τοιχίων αντιστήριξης στην Κοινότητα Μιτόπολης ¨ λόγω άμεσου και προφανή κινδύνου για τη δημόσια ασφάλεια.
ΘΕΜΑ 2 Ο
Έγκριση της αριθ. 242/2022 απόφασης Δημάρχου περί « Απευθείας ανάθεση παροχής ειδών (νερό και τρόφιμα) στις μονάδες πυρόσβεσης που συμμετείχαν στην κατάσβεση της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στον οικισμό Πόρτες την 3 η Ιουλίου 2022 .
ΘΕΜΑ 3 Ο
Ορθή Επανάληψη της 4 ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2022.

ΘΕΜΑ 4 ο
Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού του Δήμου Δυτικής Αχαΐας για το έτος 2023.
ΘΕΜΑ 5 ο
 Έγκριση απαλλαγής υπολόγου για την κάλυψη της δαπανών ταξιδιού στα Τίρανα Αλβανίας από 16/5/2022 ως 19/5/2022 στο πλαίσιο του έργου WONDER, Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg V-B Adriatic-Ionian (ADRION).
ΘΕΜΑ 6 ο
«Αποδοχή της με Α.Π. 5074/16-5-2022 απόφασης ένταξης της Πράξης «Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων σε δήμους της χώρας » με κωδικό ΟΠΣ 5163963 στο ΕΠ «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» και στον άξονα Προτεραιότητας «Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος- προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΣ)».
ΘΕΜΑ 7 Ο
Έκδοση εντάλματος προπληρωμής και ορισμό υπολόγου.
ΘΕΜΑ 8 ο
Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του αντίστοιχου τιμήματος για την πρόσκαιρη παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου (Οδού) και συνεχόμενου Χώρου (Πλατείας) ανάπτυξης Τραπεζοκαθισμάτων από ιδιοκτήτη Καταστήματος στην ΚΟΙΝ. Φώσταινας-Δ.Ε. ΩΛΕΝΙΑΣ για πραγματοποίηση Θρησκευτικής
ανήγυρης {ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ} 16 και 17/07/2022.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικού μέλους παρακαλούμε όπως ενημερωθούμε άμεσα προκειμένου να καλέσουμε αναπληρωματικό μέλος.

Μοιραστείτε το:

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν επίσης:

Scroll to Top

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων