Πρόσκληση σε τακτική (δια ζώσης) συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην 6 η τακτική (δια ζώσης) συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, την 11 η Απριλίου 2023, ημέρα Μ. Τρίτη και ώρα 13.00΄ και συγκεκριμένα στην Αίθουσα Συσκέψεων στο Δημαρχείο (1 ος όροφος), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Γνωμοδότηση για τον καθορισμό θέσεων παραχώρησης αιγιαλού και παραλίας τοποθέτησης τροχήλατων αναψυκτηρίων-καντινών, ξαπλώστρων-ομπρελών σύμφωνα με την ΚΥΑ: Α.Π.38609/ΕΞ2023 (ΦΕΚ.1432/τ.Β΄/10-03-2023) και τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 2971/2001, στο Δήμο Δυτικής Αχαΐας για το έτος 2023 κ΄ έως 31-12-2025.
  2. Έγκριση χορήγησης δικαιωμάτων στην HELLENIC OPENFIBER Μ.Α.Ε. για την κατασκευή του έργου επέκταση δικτύου οπτικών ινών στην περιοχή της Κάτω Αχαΐας επί οδοστρώματος.
    Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικού μέλους παρακαλούμε, όπως ενημερωθούμε άμεσα, προκειμένου να καλέσουμε αναπληρωματικό.

Μοιραστείτε το:

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν επίσης:

Scroll to Top

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων