Πρόσκληση σε κατεπείγουσα (δια ζώσης) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε την εικοστή (20 η ) Ιουνίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20.00΄ σε κατεπείγουσα (δια ζώσης) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18 και την με αριθ. 7079/25.2.2015 απόφαση του ΥΠ.ΕΣ., για να συζητηθεί το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Συζήτηση και λήψη απόφασης κατόπιν του με αριθ. πρωτ. 6696/17.6.2022 αιτήματος των εργαζομένων με συμβάσεις ΙΔΟΧ covid19 του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, για την αποδοχή ή μη της αυτοτελούς αίτησης προσωρινής διαταγής.
Εισηγητής: Γκοτσόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος Δ.Σ.

Η παρούσα συνεδρίαση έχει τη μορφή του κατεπείγοντος χαρακτήρα, διότι το θέμα εμπίπτει σε περιοριστική προθεσμία.

Μοιραστείτε το:

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν επίσης:

Scroll to Top

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων