Σας προσκαλούμε τη Εντεκάτη (11η) Μαρτίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00, να προσέλθετε στην Κάτω Αχαΐα, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, που βρίσκεται στο Ισόγειο του Δημαρχείου, προκειμένου να γίνει η Δημόσια Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 «Ψήφιση προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Δυτικής Αχαΐας έτους 2020.»

 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Παναγιώτης Ανδ. Κουνάβης

5η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2020 ΕΙΔΙΚΗ