Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας ενημερώνουμε ότι,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του ν. 3852/2010, του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020), το υπ’ αριθ. 18318/13-3-2020 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. και την υπ’ αριθ. 163/Α.Π.33282/29-5-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ., την αριθ. πρωτ. 33282/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, και την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 10969/19.02.2021 (ΦΕΚ 648/20.02.2021 τεύχος Β’), θα πραγματοποιηθεί έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δυτικής Αχαΐας αύριο  ημέρα  Πέμπτη 25-02-2021 και από ώρα 11:00 για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Ο τρόπος με τον οποίο θα διεξαχθεί η συνεδρίαση θα καθοριστεί μετά από συνεννόηση των μελών πριν την συνεδρίαση .

  • 1η Υποχρεωτική Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού έτους 2021 του Δήμου Δυτικής Αχαΐας μετά την αναπομπή της  από τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου  Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (αριθ. πρωτ. 24580/23-2-2021 /ΑΔΑ:Ω533ΟΡ1Φ-ΒΟΗ απόφασης) .

Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα διότι το θέμα  αφορά τον προϋπολογισμό του Δήμου και κατ΄ επέκταση  την εύρυθμη λειτουργίας του .

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικού μέλους παρακαλούμε όπως ενημερωθούμε άμεσα προκειμένου να καλέσουμε αναπληρωματικό.

7η πρόσκληση -2021 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

Μοιραστείτε το:

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν επίσης:

Ημερήσιο Πρόγραμμα Εργασιών 12.08.2022

ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ  ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – 12/08/2022 Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ Αποκομιδή Απορριμάτων (βάση προκαθορισμένου

Αναζήτηση

Πρόσφατα νέα

Εγγραφή στο Newsletter

Θέλετε να λαμβάνετε ενημερώσεις στο email σας για τις δράσεις και τα νέα του Δήμου μας; Γράψτε το email σας στο παρακάτω πεδίο και πατήστε «Εγγραφή».

Scroll to Top

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων