Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας προσκαλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, την Τρίτη 18 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 12:00΄ στην Κάτω Αχαΐα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που βρίσκεται στο Ισόγειο του  Δημαρχείου,  προκειμένου να συζητηθεί το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Γνωμοδότηση σχετικά με την παραχώρηση εδαφικής λωρίδας από δημότη για την διαπλάτυνση  δρόμου, στην Κοινότητα Βελιτσές του Δήμου Δυτικής Αχαΐας.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικού μέλους παρακαλούμε όπως ενημερωθούμε άμεσα προκειμένου να καλέσουμε αναπληρωματικό.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 ΟΡΛΩΦ ΙΩΑΝ. ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΠΡΟΣ: Τα τακτικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Δυτικής Αχαΐας

1.   Γκοτσόπουλο Αριστ.Βασίλειο

2.   Μάλλιαρη Βασ. Γρηγόριο

3.   Καμπέρο Xρ. Ηλία   

4.   Ταπεινό Νικ. Κωνσταντίνο

5.   Δημόπουλο  Ιωαν. Σπυρίδωνα

6.   Ορδίτη Σπ.Αλέξιο

 

 

1-20