Πρόσκληση σε έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής και Εισηγήσεις

Σας προσκαλούμε σε έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Δυτικής Αχαΐας την Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα από
11:00΄ έως 13:00΄, προκειμένου να συζητηθούν τα συνημμένα θέματα της ημερήσιας
διάταξης. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί λαμβάνοντας όλα τα μέτρα για την αποφυγή
μετάδοσης του ιού covid-19 σύμφωνα με την ΚΥΑ :Αριθμ. Δ1 α/Γ.Π.οικ. 62421(ΦΕΚ
4385/Β/5-10-2020 και την αριθ. 426/77233/13-11-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.
Η συνεδρίαση έχει επείγοντα χαρακτήρα διότι τα θέματα που θα συζητηθούν υπόκεινται
σε περιοριστικές προθεσμίες.
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικού μέλους παρακαλούμε όπως
ενημερωθούμε άμεσα προκειμένου να καλέσουμε αναπληρωματικό.

37η συνεδρίαση -2020

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ANABOLH αποσαφραγισησ διαγωνισμών

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ Ο.Ε. 1ος ΑΠΕ ΧΑΛΙΚΙΑ ΛΑΡΙΣΟΥ (1)

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ Ο.Ε. 1ος ΑΠΕ ΧΑΛΙΚΙΑ ΩΛΕΝΙΑΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ Ο.Ε. 2η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΣ

Μοιραστείτε το:

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν επίσης:

Scroll to Top

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων