Πρόσκληση σε Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση (δια ζώσης) του Δημοτικού Συμβουλίου

Σας προσκαλούμε την Τριακοστή (30 η ) Μαΐου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00΄, να προσέλθετε στην Κάτω Αχαΐα, στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Γυμνασίου Κάτω Αχαΐας, που βρίσκεται στον 1 ο όροφο του σχολικού συγκροτήματος, προκειμένου να γίνει η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση (δια ζώσης) του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 67 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18, για να συζητηθούν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Μοιραστείτε το:

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν επίσης:

Scroll to Top

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων