Σας προσκαλούμε σε ειδική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 217 του ν. 3463/2006 (ΚΔΔΚ) και των άρθρων 64, 67, 69  του ν. 3852/2010 (Καλλικράτης), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, στην αίθουσα συνεδριάσεων (Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Ωλενίας), στο Δημοτικό Κατάστημα Λουσικών, της Κοινότητας Λουσικών, της Δ.Ε. Ωλενίας του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, την Τετάρτη 8 Ιουλίου  2020 και ώρα 19:00 προκειμένου να συζητηθεί στην ειδική αυτή συνεδρίαση το μοναδικό θέμα:

  •  Απολογισμός πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής από την ανάληψη των καθηκόντων της, το έτος 2019.

Επισήμανση: Λόγω των μέτρων για την αποφυγή διάδοσης του Κορωναϊού covid-19, θα πρέπει κατά την διάρκεια της συνεδρίασης να τηρούνται αποστάσεις και αν  να παραστεί ανάγκη θα εναλλάσσονται τα άτομα που θα μπαίνουν στην αίθουσα, ανάλογα με την προσέλευση που θα υπάρχει . Η συνεδρίαση θα μεταδοθεί σε πραγματικό χρόνο  από το διαδίκτυο όπως όλες οι συνεδριάσεις του οργάνου.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΥΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ