ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

Ταχυδρομική Διεύθυνση:  Σώσου Ταυρομένεος 50 – Κάτω Αχαΐα

Ταχυδρομικός Κώδικας:    252.00 Κάτω Αχαΐα

Πληροφορίες:                      Σοφία Κούφη

Τηλέφωνο:                           26930-25582

Τηλεομοιοτυπία:                 26930-22076

Ηλεκτρονική Διεύθυνση:   s.koufi@ddachaias.gr

 

Κάτω Αχαΐα 30 Οκτωβρίου  2019

Αριθμός Πρωτοκόλλου :12047

Βαθμός Προτεραιότητας: ΕΠΕΙΓΟΝ

 

 

ΠΡΟΣ: Αποδέκτες (όπως ο πίνακας αποδεκτών).

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου.

ΚΟΙΝ:   Πρακτικογράφο Δημοτικού Συμβουλίου.

 

 

Σας προσκαλούμε την Τριακοστή Πρώτη (31η) Οκτωβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 17:00, να προσέλθετε στην Κάτω Αχαΐα, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, που βρίσκεται στο Ισόγειο του Δημαρχείου, προκειμένου να γίνει η Δημόσια Έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, για να συζητηθεί  το παρακάτω θέματα :

 Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, σχετικά με την συνεδρίαση της 29ης Οκτωβρίου 2019,  του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Αχαΐας (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.) σχετικά την εκλογή προέδρου, αντιπροέδρου και εκτελεστικής επιτροπής  του  Συνδέσμου, κατόπιν του υπ.αριθ. πρωτ. 12027/30-2019 εγγράφου του Δημάρχου Δυτικής Αχαΐας.

 

Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα διότι το θέμα αφορά  τον Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Αχαΐας που εδρεύει στον δήμο μας και οφείλουμε να ενημερώσουμε το σώμα .

 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 Παναγιώτης Ανδ. Κουνάβης

 

 

 

 

Συνημμένα:

 1. Αποδέκτες Πίνακας Διανομής.

 

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 12047/30-10-2019  ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΤΗΣ  31ης ΟΚΤΩβρίου 2019

α) Τον Δήμαρχο Δυτικής Αχαΐας κ. Σπυρίδωνα Νικ. Μυλωνά .

 

β) Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Αχαΐας.

 1. Ορλώφ Κυριάκο του Ιωάννη
 2. Μπουχέλο Ανδρέα του Δημητρίου
 3. Ταπεινό Κωνσταντίνο του Νικολάου
 4. Καμπέρο Ηλία του Χρήστου
 5. Μάλλιαρη Γρηγόριο του Βασιλείου
 6. Παναγιωτοπούλου Πηνελόπη του Αργυρίου
 7. Γκοτσόπουλο Βασίλειο του Αριστείδη
 8. Σταυρογιαννόπουλο Σπυρίδωνα του Γεωργίου
 9. Παλαιολόγο Κωνσταντίνο του Γεωργίου
 10. Βερρόπουλο Αναστάσιο του Άγγελου
 11. Καραντζά Άγγελο του Βασιλείου
 12. Πουλίδα Αθανάσιο του Νικολάου
 13. Νικολάου Χρήστο του Γεωργίου
 14. Λιάκο Φίλιππο του Άγγελου
 15. Οικονομόπουλο Ηλία του Ανδρέα
 16. Ραυτακόπουλο Αθανάσιο του Παναγιώτη
 17. Μπαχρά Ξενοφώντα του Ιωάννη
 18. Μαυρόγιαννη Διονύσιο του Παναγιώτη
 19. Τραχάνη Σπυρίδωνα του Ανδρέα
 20. Ορδίτη Αλέξιο του Σπυρίδωνος
 21. Σταθόπουλος Ανδρέας του Κωνσταντίνου
 22. Δημόπουλο Σπυρίδωνα του Ιωάννη
 23. Οικονομόπουλο Νικόλαο του Γεωργίου
 24. Στεργιόπουλο Άγγελο του Κωνσταντίνου
 25. Ανδρικόπουλο Γεώργιο του Χρήστου
 26. Θανόπουλο Αλέξιο του Δημητρίου

 

γ)  Τους Προέδρους των Κοινοτήτων.

 1. Τησαρχόντο Κων. Ευάγγελο Κάτω Αχαΐας
 2. Μπεζεριάνου Γεωρ. Ελένη Αλισσού
 3. Στρουμπούτα Γρηγ.Ανδρέα Κάτω Αλισσού
 4. Μαγκαφά Στ.Οδυσσέα Νιφοραιΐκων
 5. Ζαμπέτα Αγγ. Ανδρέα Πετροχωρίου
 6. Μωησίδη Γεωρ. Ιορδάνη Απιδεώνας
 7. Πικραμένο Γεωρ. Παναγιώτη Αράξου
 8. Βγενόπουλο Παν. Νικόλαο Βελιτσών
 9. Κούτουλα Ιωαν. Νικόλαο Καγκαδίου
 10. Ντεντόπουλο Αργ. Γεώργιο Λακκόπετρας
 11. Λαγό Ανδρ.  Γεώργιο Μετοχίου
 12. Δημητρόπουλο Αριστ. Γεώργιο Μιχοΐου
 13. Κανελλόπουλο Νικ. Θεόδωρο Πέττα
 14. Βαβαρούτα Νικ. Διονύσιο Ριόλου
 15. Κωστούρο Κων. Γεώργιο Καραιΐκων
 16. Κωνσταντινόπουλο Βασ. Νικόλαο Κρίνου
 17. Γκόβα Ιωάν. Σαράντη Λιμνοχωρίου
 18. Σταυρόπουλο Αθ. Βασίλειο Μύρτου
 19. Σαρτζή Γρηγ. Ανδρέα Σαγαιΐκων
 20. Κατριμπούζα Βασ. Δημήτριο Φράγκα
 21. Θεοδωρόπουλο Παν. Γεώργιο Αγίου Νικολάου Κράλη
 22. Παναγιωτόπουλο Ηλ. Ανδρέα Αγίου Στεφάνου
 23. Σώρρα Γεωρ. Αναστάσιο Άρλας
 24. Δημόπουλο Αθαν. Ιωάννη Κάτω Μαζαρακίου
 25. Κουνέλη Κων. Δημήτριο Λουσικών
 26. Κυριαζή Αθαν. Νικόλαο Μιτοπόλεως
 27. Διαμαντόπουλο Αριστ. Γεώργιο Σαντομερίου
 28. Σαββόπουλο Πέτρ. Βασίλειο Χαϊκαλίου
 29. Χρυσανθακόπουλο Ιωάν. Νικόλαο Χαραυγής

 

             ε)  Τους Εκπροσώπους των Κοινοτήτων.

 1. Κριμπά Σωτ. Ιωάννη Αγιοβλασιτίκων
 2. Γεωργόπουλο Νικ. Ανδρέα Αγίου Νικολάου Σπάτων
 3. Κόλλια Ιωαν. Αντώνιο Άνω Αχαΐας
 4. Καλδίρη Βασ. Διαμάντω Άνω Σουδεναιΐκων
 5. Κολλιόπουλο Χρ. Παναγιώτη Αχαϊκού
 6. Παναγόπουλο Αγγ. Κωνσταντίνο Ελαιοχωρίου
 7. Ταπεινό Ηλ. Χρήστο  Ματαράγκας
 8. Δριμάλα Χρ. Παναγιώτη Πορτών
 9. Σταθόπουλο Βασ. Ανδρέα Φλόκα
 10. Αλεξόπουλο Γεωρ. Χρήστο Φώσταινας