ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

               EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

         ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Δ/κών & Οικ/κών Υπηρεσιών

ΤΜΗΜΑ       : Οικονομικών Υπηρεσιών

ΓΡΑΦΕΙΟ     :  Προμηθειών & Υπηρεσιών

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Δεξαμενού 36

Τ.K.              :  252 00 ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ

ΠΛΗΡ.         :  Αγγελική Γεωργιοπούλου

ΤΗΛ.            :  26933.60 130

FAX             :  26933.60 150

E-MAIL       :  a.georgiopoulou@dimosdymaion.gov.gr

  

Κ. Αχαΐα 21 Ιουλίου 2014

Αρ. Πρωτ.: -19133-

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

             Προς: τις Επιχειρήσεις πώλησης υγρών

Καυσίμων και λιπαντικών

Εντός της Διοικητικής Περιφέρειας

του Δήμου Δυτικής Αχαΐας

        Ως συνημμένος πίνακα αποδεκτών

 

 

ΘΕΜΑ: «Προσφυγή σε διαπραγμάτευση για την προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Δυτικής Αχαΐας και του Νομικού του Προσώπου Ο.Τ.Α.Δ. για το έτος 2014».

 

Σας ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας, σύμφωνα με την αριθ. 75/2014 (ΑΔΑ: 6ΒΔ4Ω9Ν-ΗΙ7) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, λόγω άγονης διαγωνιστικής διαδικασίας για τα καύσιμα (ομάδα 1, υποομάδα 1-Δήμος Δυτικής Αχαΐας, ομάδα 2, υποομάδες 1 και 2- Ο.Τ.Α.Δ.) για την «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Δυτικής Αχαΐας και του Νομικού του προσώπου (Ο.Τ.Α.Δ.) για το έτος 2014», θα διενεργήσει ανάθεση της παρακάτω προμήθειας με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης  χωρίς τροποποίηση των όρων της με αριθ. 9838/23.04.2014 (ΑΔΑ: ΒΙ0ΩΩ9Ν-Λ2Γ) διακήρυξης του Δημάρχου και των τεχνικών προδιαγραφών της από 24.03.2014 σχετικής μελέτης:

ΟΜΑΔΑ 1 ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ
Α/Α

 

Είδος

Κωδ CPV

Μονάδα μέτρησης

Ποσότητα

1 ΥΠΟΟΜΑΔΑ

1

Βενζίνη αμόλυβδη

09132100-4

Λίτρα

24.800

2 Πετρέλαιο κίνησης

09134200-9

Λίτρα

144.250

ΟΜΑΔΑ 2  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΜΑΙΩΝ (Ο.Τ.Α.Δ.)
1 ΥΠΟΟΜΑΔΑ  1 Βενζίνη αμόλυβδη

09132100-4

Λίτρα

800

1 ΥΠΟΟΜΑΔΑ  2 Πετρέλαιο θέρμανσης

09132100-5

Λίτρα

100

 

 

 

 

 

 

Οι προσφορές θα υποβληθούν μέχρι την 29-07-2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία των Υπηρεσιών του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, που βρίσκονται στη διεύθυνση Δεξαμενού 36, Κάτω Αχαΐα, υπόψη της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού που έχει συγκροτηθεί με την 05/2014 (ΑΔΑ:ΒΙΡΜΩ9Ν-Τ7Γ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, η οποία θα αποφανθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη της σχετικής απόφασης ανάθεσης.

 

Πληροφορίες δίνονται στο τηλ. 26933-60130.

 

 

                                                                                                     Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  Α/Α

                            Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &

               ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 

 

 

                                                                                                                ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΑΧΙΛΛ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

 

Συνημμένα : Πίνακας Αποδεκτών

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:

 

 1. Μπρακατσέλος Ν. Ιωάννης,   24ο χλμ. Νέας Εθνικής Οδού Πατρών – Πύργου, Κ. Αχαΐα, 252 00,  τηλ. & fax  26930-25123
 2. Γεωργιοπούλου Δήμητρα, Λάππα Αχαΐας, 252 00,  τηλ. & fax  26930-31642
 3. Αθανασόπουλος Β. Νικόλαος, 89ο χλμ.  Εθνικής Οδού Πατρών – Πύργου, Κ. Αχαΐα, 252 00,  τηλ. 26930-23971 & fax  26930-25744
 4. WEST GREECE MOTOROIL – Καύσιμα Δυτικής Ελλάδος Α.Ε., Αράτου 44 & Φιλοποίμενος, Κ. Αχαΐα, 252 00, τηλ. 26930-24802 & fax  26930-24808.
 5. Παρασκευόπουλος Ν. & Παρασκευόπουλος Ν. Ο.Ε., Νιφοραίικα Αχαΐας, 252 00, τηλ. & fax  26930-22123.
 6. Νιφόρας Χ. Ανδρέας, Λακκόπετρα Αχαΐας, 252 00, τηλ. & fax  26930-51337.
 7. Μπατάλη Κ. Αδαμαντία, Λουσικά Αχαΐας, 252 00, τηλ. 26930-61756.
 8. Θεοδωρακόπουλος Θ. Παναγιώτης, Χαϊκάλι Αχαΐας, 252 00, τηλ. 2610-647422.
 9. Καραβασίλη Δ. Αγγελική, Απιδεώνα Αχαΐας, 252 00, τηλ. 26930-31271.
 10. Αφοί Γιαννούλια Ο.Ε., Κάπελη Αγιοβλασίτικα Αχαΐας, 252 00, τηλ. 26930-25635 & fax 26930-25636
 11. Αφοί Χρήστου Γιούλη Ο.Ε., Γιουλαίικα Αχαΐας, 252 00, τηλ. 26930-81100 & fax 26930-81141.
 12. Παναγοπούλου Χ. Ελένη, Λάππα Αχαΐας, 252 00, τηλ. 26930-31257 & fax 26930-31632.
 13. Αγγελοπούλου Όλγα, Καλαμάκι Λιμνοχωρίου Αχαΐας, 252 00, τηλ. 26930-51255 & fax 26930-52150.
 14. Βλάχος Π. Σπύρος, Λουσικά Αχαΐας, 252 00, τηλ & fax 26930-61213.
 15. ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΝΕΛΗΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε.,  ΒΙ.ΠΕ.Π 250 18, τηλ. 2610-647450 & fax 2610-647010..
 16. Γιαννόπουλος Αναστάσιος, Ζησιμαίικα Αχαΐας, 252 00, τηλ. & fax 26930-91270.
 17. Παπαγεωργακόπουλος Αθανάσιος, Ριόλος Αχαΐας, 252 00, τηλ. & fax 26930-99629.
 18. Νιφόρας Περικλής, Γομοστό Αχαΐας, 252 00, τηλ. 26930-81396.
 19. Νιφόρα – Τριανταφύλλη Αγγελική, Γομοστό Αχαΐας, 252 00, τηλ. & fax 26930-81398.
 20. Θανόπουλος Αλέξιος, Χαϊκάλι Αχαΐας, 252 00,  τηλ. & fax 2610-647020.
 21. Σπύρος Παντελής, Καγκάδι Αχαΐας, 252 00, τηλ. 26930-99408.
 22. Σκούφου Γεωργία, Γομοστό Αχαΐας, 252 00, τηλ. 26930-81300.
 23. Ιωάννης Νιφόρας & Σια Ο.Ε., Γομοστό Αχαΐας, 252 00, τηλ. 26930-81396.
 24. WESTENERGY Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε., Άγιος Στέφανος Αχαΐας (ΒΙ.ΠΕ.), 252 00, τηλ. 2610-672050 & fax 2610-672557.
 25. Αφοί Κάτρη Ο.Ε., Αγιοβλασίτικα Αχαΐας, 252 00,  τηλ. & fax 26930-23437.

 

Μοιραστείτε το:

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν επίσης:

Αναζήτηση

Πρόσφατα νέα

Εγγραφή στο Newsletter

Θέλετε να λαμβάνετε ενημερώσεις στο email σας για τις δράσεις και τα νέα του Δήμου μας; Γράψτε το email σας στο παρακάτω πεδίο και πατήστε «Εγγραφή».

Scroll to Top

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων