ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ

Κάτω Αχαΐα 07 Ιουλίου 2017

Αριθ. πρωτ.11691

 

Ταχ. Δ/νση: Σώσου Ταυρομένεος 50
Τ.K.: 252 00 ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ
Πληροφ.: Σ. Κούφη, Χρ. Δεληγιάννη
Τηλ.: (26930) 25581
Fax: (26930) 22076
Email: mayor@1321.syzefxis.gov.gr

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
(άρθρο 76 του ν. 3852/2010)

 

Ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας προτίθεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/2010), να συγκροτήσει Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης ως όργανο με συμβουλευτικές αρμοδιότητες.

Η εν λόγω επιτροπή, η οποία αποτελείται από εκπροσώπους των φορέων της τοπικής κοινωνίας και δημότες, συστήνεται στους Δήμους με πληθυσμό μεγαλύτερο από δέκα χιλιάδες κατοίκους και συγκροτείται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών του.

Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται οι φορείς του Δήμου Δυτικής Αχαΐας (επιστημονικοί, επαγγελματικοί, αθλητικοί, πολιτιστικοί και λοιποί σύλλογοι και ενώσεις, εθελοντικές οργανώσεις κλπ.) καθώς και οι δημότες που επιθυμούν να συμμετέχουν στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης να εκφράσουν εγγράφως τη βούλησή τους έως την Παρασκευή 14 Ιουλίου  2017 και ώρα 14:00΄ στο Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου (διεύθυνση: Σώσου Ταυρομένεος 50- 1ος όροφος , 252 00 ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ).

 

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

 

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

 

 

Μοιραστείτε το:

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν επίσης:

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 4 Μόλις αντιληφθείτε μια πυρκαγιά Τηλεφωνήστε ΑΜΕΣΩΣ στην Πυροσβεστική Υπηρεσία (τηλ.199) και δώστε σαφείς πληροφορίες για: την τοποθεσία

Αναζήτηση

Search

Πρόσφατα νέα

Εγγραφή στο Newsletter

Θέλετε να λαμβάνετε ενημερώσεις στο email σας για τις δράσεις και τα νέα του Δήμου μας; Γράψτε το email σας στο παρακάτω πεδίο και πατήστε «Εγγραφή».

Scroll to Top

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων