Προσκλήσεις σε συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δυτικής Αχαΐας την Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 13.30΄, στο Δημαρχείο στην Κάτω Αχαΐα, προκειμένου να συζητηθούν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρ. 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18 και όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 184 του N. 4635/19 και το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022.

 1. Έγκριση 1 ου Πρακτικού της Επιτροπής αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου: «Κατασκευή Γηπέδου Ποδοσφαίρου 5Χ5 και Γηπέδου Μπάσκετ στην Κάτω Αχαΐα».
 2. Έγκριση Πρακτικού της Επιτροπής αξιολόγησης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Αναβάθμιση και διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Δυτικής Αχαΐας με τη χρήση αστικού εξοπλισμού και τη δημιουργία παιδοτόπων»
 3. Έγκριση 3 ου Πρακτικού ανοιχτής δημοπρασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής έργου: «Κατασκευή Ταρτάν στίβου στο Γήπεδο Ποδοσφαίρου Κάτω Αχαΐας».
 4. Έγκριση 8 ου Πρακτικού της Επιτροπής αξιολόγησης για το διαγωνισμό «Επέκταση Έργων Ανάπλασης Οικισμού Κάτω Αχαϊας – 2 η φάση ανάπλασης».
 1. Έγκριση τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Δυτικής Αχαΐας με το Δίκτυο Πόλεων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και Κυκλική Οικονομία με δ.τ. ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ, με τίτλο «Τεχνική Υποστήριξη στην υλοποίηση Βιοκλιματικής Ανάπλασης της πλατείας  Δύμης, στη μελέτη σημειακής
  οριοθέτησης και κατασκευής τεχνικών διάβασης ρεμάτων και βελτίωσης του υφιστάμενου αγροτικού οδικού δικτύου του Δήμου Δυτικής Αχαΐας» λόγω αλλαγής του φυσικού αντικειμένου της και έγκριση του σχεδίου της τροποποιημένης Προγραμματικής Σύμβασης.
 2. Αποδοχή των όρων για τη λήψη επενδυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, για τη χρηματοδότηση του έργου «Ανέγερση – προσθήκη νέας πτέρυγας Δημαρχείου Δήμου Δυτικής Αχαΐας» το οποίο έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» 980.000,00€
 3. Καθορισμός των όρων διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Αντικατάσταση Εσωτερικών Δικτύων Ύδρευσης Κ. Βελιτσών» Εκτιμώμενης αξίας 536.869,01 Ευρώ (Φ.Π.Α. 0 %), Πηγή Χρηματοδότησης ΕΣΠΑ 2014-2020 MIS: 5070748.
 4. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Αντικατάσταση Εσωτερικών Δικτύων Ύδρευσης Κ. Βελιτσών».
 5. Έγκριση Έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής στο όνομα της δημοτικού υπαλλήλου Σπανού Αγγελικής για την κάλυψη της δαπάνης μετάβασης τριών (3) μελών του Δήμου, στην πόλη Βρυξέλλες από  11-01-2023 έως 14-01-2023, στο πλαίσιο του έργου RESILOC – HORIZON 2020».
 6. Αποδοχή εισπραχθέντος ποσού του ημερήσιου τέλους πωλητών Λαϊκής Αγοράς Κάτω Αχαΐας – Δήμου Δυτικής Αχαΐας, με απόδοση ποσοστού 25% στην Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδας και 75% στον Δήμο.
 7. Απαλλαγή υπολόγου χρηματικού εντάλματος πληρωμής (ΔΕΔΔΗΕ).
 8. Έγκριση του οικονομικού απολογισμού του ν.π.δ.δ του δήμου Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή, για το έτος 2021.
 9. Υποβολή αίτησης στη δημόσια πρόσκληση Νο 11/2017 στο πρόγραμμα επιχορήγησης για την απασχόληση 8.500 μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών
 10. Αποδοχή δωρεάς χρήσης του οικήματος του Πολιτιστικού Συλλόγου ΄΄Ο Λαρισσός΄΄ στην Κοινότητα Ριόλου της Δ.Ε. Λαρισού του Δήμου Δυτικής Αχαΐας.
  Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικού μέλους παρακαλούμε όπως ενημερωθούμε άμεσα προκειμένου να καλέσουμε αναπληρωματικό μέλος.

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δυτικής Αχαΐας την Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 14.00΄, στο Δημαρχείο στην Κάτω Αχαΐα, προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρ. 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18 και όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 184 του N. 4635/19 και το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022.

 1. Έγκριση δαπανών από την παγία προκαταβολή που χορηγήθηκε στους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων .
 2. Ανάθεση σε συμβολαιογράφο της σύνταξης σύμβασης επενδυτικού δανείου από Τ.Π.&Δ. ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης” για το έργο «Ανέγερση – προσθήκη νέας πτέρυγας Δημαρχείου Δήμου Δυτικής Αχαΐας».
  Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικού μέλους παρακαλούμε όπως ενημερωθούμε άμεσα προκειμένου να καλέσουμε αναπληρωματικό μέλος.

Μοιραστείτε το:

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν επίσης:

Αναζήτηση

Πρόσφατα νέα

Εγγραφή στο Newsletter

Θέλετε να λαμβάνετε ενημερώσεις στο email σας για τις δράσεις και τα νέα του Δήμου μας; Γράψτε το email σας στο παρακάτω πεδίο και πατήστε «Εγγραφή».

Scroll to Top

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων