Προσκλήσεις σε (ειδική και τακτική) συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου

Καλείστε να προσέλθετε σε Ειδική Συνεδρίαση (δια ζώσης) του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, την δευτέρα (2 α ) Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.30΄, που θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του 1 ου Δημοτικού Σχολείου Κάτω Αχαΐας (ισόγειο σχολικού συγκροτήματος), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, τις διατάξεις των άρθρων 48 του Ν. 4940/2022, 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ 136/Α’/09.07.2022), 163 του Ν. 3463/2006 και σύμφωνα με την εγκύκλιο του
ΥΠΕΣ 375/Α.Π.39167/2.6.2022 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της έγκρισης του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων Οικονομικής Χρήσης 2021 του Δήμου Δυτικής Αχαΐας
Εισηγητές : α) Μυλωνάς Σπυρίδων, Δήμαρχος
β) Γκοτσόπουλος Βασίλειος, Αντιδήμαρχος Διοίκησης & Οικονομίας

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε την δευτέρα (2 α ) Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.30΄ σε τακτική (δια ζώσης) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του 1 ου Δημοτικού Σχολείου Κάτω Αχαΐας, που βρίσκεται στο Ισόγειο του σχολικού συγκροτήματος, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του
Ν.4555/18, προκειμένου να συζητηθούν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΤΗΣ 2 ΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 13440/28.11.2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της 9 ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και τροποποίησης τεχνικού προγράμματος του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, έτους 2022.
  Εισηγητής: Γκοτσόπουλος Βασίλειος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας
 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Δυτικής Αχαΐας 2020-2023.
  Εισηγητές: α) Μυλωνάς Σπυρίδων, Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας
  β) Πουλίδας Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας
 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της συμπλήρωσης της με αριθ. 116/2022 προηγούμενης απόφασης του ΔΣ περί Αναπροσαρμογής ή μη των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Δυτικής Αχαΐας για το έτος 2023
  Εισηγητής: Γκοτσόπουλος Βασίλειος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας
 4. Συζήτηση και παροχή γνώμης περί των προτεινόμενων μεταβολών σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Δήμο Δυτικής Αχαΐας, για το σχολικό έτος 2023-2024.
  Εισηγητής: Σταυρογιαννόπουλος Σπυρίδων, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας
 5. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αλλαγή του εκπροσώπου των μαθητικών κοινοτήτων των σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και αντικατάσταση του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
  Εισηγητής: Γκοτσόπουλος Βασίλειος, Αντιδήμαρχος, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΕΔΕ
 6. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της προτεινόμενης αύξησης του ωραρίου εργασίας προσωπικού ΙΔΑΧ μερικής απασχόλησης ειδικότητας ΥΕ Καθαριστριών μειωμένου ωραρίου του Δήμου Δυτικής Αχαΐας
  Εισηγητής: Γκοτσόπουλος Βασίλειος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας
 7. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της παραχώρησης (δωρεάν) της χρήσης του οικήματος του Πολιτιστικού Συλλόγου «Ο ΛΑΡΙΣΣΟΣ» στην Κοινότητα Ριόλου.
  Εισηγητής: Ορλώφ Κυριάκος, Πρόεδρος Δ.Σ.
 8. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της καταστροφής άχρηστου υλικού του Γενικού Λυκείου (ΓΕΛ) Κάτω Αχαΐας
  Εισηγητής: Γκοτσόπουλος Βασίλειος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας
 9. Παροχή γνώμης για το έντυπο υπό στοιχεία Δ11 της ΚΥΑ 1649/45/2014 -ΦΕΚ 45 Β΄ που αφορά στη μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: Αγωγός Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΑΦΑ) EASTMED-Ελληνικό Τμήμα (ΠΕΤ 2107589513).
  Εισηγητής: Σταυρογιαννόπουλος Σπυρίδων, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας

Μοιραστείτε το:

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν επίσης:

Αναζήτηση

Πρόσφατα νέα

Εγγραφή στο Newsletter

Θέλετε να λαμβάνετε ενημερώσεις στο email σας για τις δράσεις και τα νέα του Δήμου μας; Γράψτε το email σας στο παρακάτω πεδίο και πατήστε «Εγγραφή».

Scroll to Top

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων