ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 475.000,00 € ΜΕ Φ.Π.Α.

Ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας, προκηρύσσει ανοικτή διαδικασίας μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών
δημοσίων συμβάσεων για την ανάθεση του έργου με τίτλο:
«Βελτίωση υφιστάμενου αγροτικού δικτύου της ΔΕ Μόβρης Δήμου Δυτικής Αχαΐας»
CPV: 45233120-6
εκτιμώμενης αξίας: 383.064,52 € προ Φ.Π.Α. (24%)
Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές
Σύντομη Περιγραφή έργου:
Για το εν λόγω έργο προβλέπονται να εκτελεστούν οι εξής εργασίες :
 γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες – ημιβραχώδες για την ισοπέδωση και προσαρμογή της
υφιστάμενης οδού στην προβλεπόμενη χάραξη
 τοποθέτηση κοκκώδους υλικού για την επίχωση των τμημάτων που απαιτούνται για την προσαρμογή
της υφιστάμενης οδού στην προβλεπόμενη χάραξη
 καθαρισμός και μόρφωση των υπαρχουσών τάφρων στα ερείσματα της οδού
 κατασκευή α’ στρώσης υπόβασης μέσου μεταβλητού πάχους 0,10μ. από κατάλληλα υλικά για τη
δημιουργία των προβλεπόμενων κατά μήκος και εγκάρσιων κλίσεων της οδού
 κατασκευή β’ στρώσης υπόβασης πάχους 0,10μ. από κατάλληλα υλικά
 κατασκευή στρώση βάσης πάχους 0,10μ. από κατάλληλα υλικά
 τοποθέτηση ασφαλτικής προεπάλειψης
 κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05μ. με χρήση κοινής
ασφάλτου.

 

 

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑΜ (1)

Μοιραστείτε το:

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν επίσης:

Αναζήτηση

Search

Πρόσφατα νέα

Εγγραφή στο Newsletter

Θέλετε να λαμβάνετε ενημερώσεις στο email σας για τις δράσεις και τα νέα του Δήμου μας; Γράψτε το email σας στο παρακάτω πεδίο και πατήστε «Εγγραφή».

Scroll to Top

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων