ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ