Αντιδημαρχία Νεολαίας και Άθλησης  & Τέλεση Πολιτικών Γάμων.

Αντιδήμαρχο Νεολαίας και Άθλησης  & Τέλεση Πολιτικών Γάμων.

 κ. Παναγιωτοπούλου Πηνελόπη

εν δυνάμει της υπ’ αριθ. 43/2020 απόφασης του Δημάρχου Δυτικής Αχαΐας.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος Αντιδημάρχου, τα καθήκοντά του θα ασκεί ο αναπληρωτής του :

Την κ. Παναγιωτοπούλου Πηνελόπη αναπληρώνει ο κ. Μάλλιαρης Γρηγόριος

τηλ. 6975674294