Πληροφορίες για το περιεχόμενο του αναρτημένου δασικού χάρτη

Ανακοίνωση Ανάρτησης Δασικού Χάρτη του συνόλου της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας και πρόσκλησης υποβολής αντιρρήσεων

Από την Διεύθυνση Δασών Αχαΐας, ανακοινώνεται ότι με την 19083/27-01-2017 (ΑΔΑ: 66Υ0ΟΡ1Φ-5ΔΤ) ταυτάριθμη απόφασή μας, αναρτήθηκε στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων της ιστοσελίδας της ΕΚΧΑ Α.Ε. (https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/InfoF1 _Page.aspx), ο δασικός χάρτης του συνόλου της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 3889/2010 (Φ.Ε.Κ. 182/Α’), όπως ισχύει.

Για τον αναρτημένο δασικό χάρτη μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να λαμβάνει γνώση στην ανωτέρω ιστοσελίδα της ΕΚΧΑ Α.Ε., μέσω της οποίας, και μόνο, μπορούν να υποβάλλονται αντιρρήσεις κατά του περιεχομένου αυτού. Η προθεσμία υποβολής των αντιρρήσεων είναι αποκλειστική και ξεκινά την 10-02-2017 ημέρα Παρασκευή και λήγει την 10-04-2017 ημέρα Δευτέρα. Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή, η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά είκοσι (20) ημέρες, δηλαδή λήγει την 02-05- 2017 ημέρα Τρίτη.

Οι αντιρρήσεις αφορούν αποκλειστικά και μόνον στην αμφισβήτηση του χαρακτήρα ή της μορφής των εμφανιζόμενων στον δασικό χάρτη εκτάσεων.

Δικαίωμα υποβολής αντίρρησης έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, το Ελληνικό Δημόσιο και οι οικείοι Ο.Τ.Α., εφόσον επικαλούνται εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα επί της αμφισβητούμενης δασικής, χορτολιβαδικής και βραχώδους ή πετρώδους έκτασης.

Ειδικά, κατά της παράληψης να περιληφθεί στο δασικό χάρτη ορισμένη δασικού χαρακτήρα ή χορτολιβαδική ή βραχώδης ή πετρώδης έκταση, αντίρρηση μπορεί να υποβάλλει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή Ο.Τ.Α. ή περιβαλλοντική οργάνωση ή άλλα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, στους σκοπούς των οποίων περιλαμβάνεται η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής.

Για την υποβολή των αντιρρήσεων καταβάλλεται υποχρεωτικά ειδικό τέλος ανάλογα με το εμβαδόν που αφορά η αντίρρηση.

Γενικές πληροφορίες για το περιεχόμενο του αναρτημένου δασικού χάρτη και του τρόπου υποβολής των αντιρρήσεων παρέχονται στα Σημεία Υποστήριξης της Ανάρτησης του Δασικού Χάρτη (ΣΥΑΔΧ), που βρίσκονται :

 1. 1ο ΣΥΑΔΧ με έδρα τα γραφεία της Διεύθυνσης Δασών Αχαΐας,
  Αγ. Ανδρέου 140 Πάτρα, Τ.Κ. 262 22, (4ος Όροφος)
  Τηλ. Επικοινωνίας: 2610310654 & 2610316839, Τηλεομοιοτυπία: 2610310639 E-mail: dda@apd-depin.gov.gr
 2. 2ο ΣΥΑΔΧ με έδρα τα γραφεία του Δασαρχείου Πατρών
  Αγ. Ανδρέου 140 Πάτρα, Τ.Κ. 262 22, (1ος, 2ος, 3ος & 6ος Όροφος)
  Τηλ. Επικοινωνίας: 2610310666 & 2610311824, Τηλεομοιοτυπία: 2610317108 E-mail: daspatras@apd-depin.gov.gr
 3. 3ο ΣΥΑΔΧ με έδρα τα γραφεία του Δασαρχείου Αιγίου
  Δεσποτοπούλων 25 Αίγιο, Τ.Κ. 251 00
  Τηλ. Επικοινωνίας: 2691023781 & 2691024464, Τηλεομοιοτυπία: 2691027648 E-mail: dasaigio@apd-depin.gov.gr
 4. 4ο ΣΥΑΔΧ με έδρα τα γραφεία του Δασαρχείου Καλαβρύτων
  Στριφτόμπολα 1 Καλάβρυτα, Τ.Κ. 250 01
  Τηλ. Επικοινωνίας: 2692022227 & 2692085280, Τηλεομοιοτυπία: 2692023820 E-mail: daskalav@4867.syzefxis.gov.gr

Ως ωράριο λειτουργίας των παραπάνω ΣΥΑΔΧ ορίζεται η 07:00 π.μ. έως 15:00 μ.μ. τις εργάσιμες ημέρες, καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου υποβολής αντιρρήσεων.

Επιπλέον στην ιστοσελίδα της ΕΚΧΑ Α.Ε. και συγκεκριμένα στον σύνδεσμο https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/Entrance_Page.aspx φαίνονται οι επιλογές ανάρτησης και υποβολής αντιρρήσεων όπου, πέραν των παραπάνω συνδέσμων, μπορεί να εισέρχεται κάθε ενδιαφερόμενος για την καλύτερη εξυπηρέτησή του.

Επίσης, για λόγους ενημέρωσης ο αναρτημένος δασικός χάρτης βρίσκεται στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου.

Ε.Γ.Γ.Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι.
Ο Προϊστάμενος
της Διεύθυνσης Δασών Αχαΐας

Γεώργιος Παναγιωτόπουλος
Δασολόγος με Α ́ Βαθμό

Μοιραστείτε το:

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν επίσης:

Scroll to Top

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων