Περίληψη επαναληπτικής διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση κυλικείου στο Κλειστό Γυμναστήριο K. Αχαΐας

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΜΑΙΩΝ

Προκηρύσσει επαναληπτική ,φανερή, προφορική και πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση
του ακινήτου που περιγράφεται παρακάτω:
Επιφάνεια: 12,5 τμ
Πόλη: Κάτω Αχαΐα
Δήμος: Δυτικής Αχαΐας
Είδος: Κυλικείο Κλειστού Γυμναστηρίου
Πρόκειται για τον ισόγειο χώρο του κυλικείου του κλειστού γυμναστηρίου Κάτω Αχαΐας επιφάνειας
12,5 τ.μ. περίπου που βρίσκεται ανάμεσα στις δύο κεντρικές εισόδους του κτιρίου. Η είσοδος στο
κυλικείο γίνεται από το εσωτερικό του κτιρίου (φουαγιέ κοινού) ενώ η εξυπηρέτηση του κοινού
γίνεται τόσο προς τον εσωτερικό όσο και προς τον εξωτερικό χώρο του γυμναστηρίου μέσω κατάλληλα
διαμορφωμένων ερμαρίων και παραθύρων. Στο κυλικείο έχουν τοποθετηθεί πάγκοι, ντουλάπια κ.λ.π
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στην αίθουσα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης η οποία στεγάζεται στο
«Πολιτιστικό Κέντρο Μελίνα Μερκούρη» του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, την 01/11/2018 ημέρα
Πέμπτη και από ώρα 12:00 έως 12:30 υποβολή δικαιολογητικών, 12:30 έως 13:00 υποβολή
προσφορών.
Κατώτατο όριο προσφοράς ορίζεται το ποσό των εκατό (100,00€) ευρώ.
Η Δημοπρασία θα διενεργηθεί σύμφωνα με τους όρους της αριθ. 733/04.10.2018 διακήρυξης.
Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη.
Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται τις ημέρες Δευτέρα
έως και Παρασκευή και ώρες 09:30 έως 14:00 ,από το γραφείο του Ο.Τ.Α.Δ. Πλατεία Δημοκρατίας
Κ.Αχαΐα, τηλέφωνο 26930-22059, φαξ 26930-24459.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΞΕΝΟΦΩΝ Ι. ΜΠΑΧΡΑΣ

Μοιραστείτε το:

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν επίσης:

Scroll to Top

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων