ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΓΡΟΥ ΞΕΡΙΚΟΥ

 

ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΚΛΗΡΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΣΑΓΕΪΚΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε.ΜΟΒΡΗΣ ΕΚΤΑΣΕΩΣ ΕΞΙ (6 ) ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

Διακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε φανερή, προφορική και πλειοδοτική δημοπρασία η εκμίσθωση του Σχολικού κλήρου (ξερικού αγροτεμαχίου) που βρίσκεται στην θέση «Πέρα Τραγάνη» της Τοπικής Κοινότητας Σαγεϊκων της Δημοτικής Ενότητας Μόβρης, εκτάσεως έξι (6) στρεμμάτων

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 5/10/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Αχαΐας (Σώσου Ταυρομενέως 50, Κάτω Αχαΐα) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. Αν η δημοπρασία κριθεί άγονη θα επαναληφθεί στις 12/10/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 στον ίδιο τόπο. Στην δημοπρασία μπορούν να συμμετάσχουν μόνο δημότες- κάτοικοι του Δήμου ή της Τοπικής Κοινότητας Σαγεϊκων. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην δημοπρασία όσοι οφείλουν στον Δήμο και στα Νομικά του Πρόσωπα .

 

Η διάρκεια της μισθώσεως ορίζεται σε πέντε (5)  χρόνια και αρχίζει από την  ημερομηνία υπογραφής  της σύμβασης και μέχρι τις 30/09/2025

 

Το ελάχιστο ετήσιο τίμημα πρώτης προσφοράς ορίζεται στο ποσό των 1000,00 € για ξηρική χρήση. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να καταθέσει προσφορά για συνολικής έκτασης ως ξηρικής.

 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί οι ενδιαφερόμενοι αφού προσκομίσουν ως εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό, εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή Βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ποσού εκατό ευρώ (100,00 € ) υπέρ της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δυτικής Αχαΐας.

 

Οι όροι της σχετικής διακήρυξης ευρίσκονται στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, των οποίων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

690Π465ΧΠΚ-ΓΒΗ (1)

 

Μοιραστείτε το:

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν επίσης:

Αναζήτηση

Πρόσφατα νέα

Εγγραφή στο Newsletter

Θέλετε να λαμβάνετε ενημερώσεις στο email σας για τις δράσεις και τα νέα του Δήμου μας; Γράψτε το email σας στο παρακάτω πεδίο και πατήστε «Εγγραφή».

Scroll to Top

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων