Είναι το 149 και αφορά την ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικά με την προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες του εργαστηρίου πληροφορικής του Γυμνασίου Κάτω Αχαΐας.

149. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ