ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και προστασίας των καθαριστριών για τις ανάγκες των σχολείων)

Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Δυτικής Αχαΐας πρόκειται να προβεί στην προμήθεια ειδών καθαριότητας και προστασίας των καθαριστριών για τις ανάγκες των σχολείων. Η ανάθεση της συγκεκριμένης προμήθειας θα γίνει με την συλλογή σφραγισμένων οικονομικών προσφορών με πρόσκληση ενδιαφέροντος σε τρείς ( 3 ) επιχειρήσεις στην Κάτω Αχαΐα, αλλά και με σχετική ανακοίνωση που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου. Παρακάτω σας παραθέτουμε την τεχνική περιγραφή που πρέπει να έχουν το υπό προμήθεια είδη. Έτσι έχουμε:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΝΙΤΡΙΛΙΟ (ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΠΛΕ) ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ

117 ΠΑΚΕΤΑ
2 ΠΟΔΙΕΣ ΤΥΠΟΥ ΣΑΜΑΡΑΚΗ 39 ΤΕΜΑΧΙΑ
3 ΓΑΛΟΤΣΕΣ ΛΑΣΤΙΧΙΕΝΕΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΓΑΜΠΑΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΝΟΥΜΕΡΑ.

39 ΖΕΥΓΑΡΙΑ
Αναλυτικά:
6 Ζευγάρια Νο 38
5 Ζευγάρια Νο 39
12 Ζευγάρια Νο 40

12 Ζευγάρια Νο 41
3 Ζευγάρια Νο 42
1 Ζευγάρι Νο 43

Υ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν

Παρακαλούμε αν ενδιαφέρεστε να αναλάβετε την παραπάνω περιγραφόμενη προμήθεια τότε θα πρέπει να προσκομίσετε σφραγισμένη οικονομική προσφορά σε αδιαφανή φάκελο στον οποίο θα δηλώνετε ότι αποδέχεστε να αναλάβετε την εκτέλεση της παραπάνω αναφερόμενης προμήθειας σύμφωνα με τις συνημμένες Τεχνικές Προδιαγραφές. Η προσφορά σας για τα παραπάνω υλικά θα πρέπει να αναγράφει Ολογράφως και Αριθμητικός το συνολικό τίμημα της προμήθειας συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. και θα πρέπει να κατατεθεί έως την Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 14.00 μ.μ. στα
γραφεία της σχολικής επιτροπής, Σώσου Ταυρομενέως 50, στην Κάτω Αχαΐα.

Α Π Ο Σ Φ Ρ Α Γ Ι Σ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν – Ε Π Ι Λ Ο Γ Η Α Ν Α Δ Ο Χ Ο Υ

Οι υποβληθείσες προσφορές θα ανοιχτούν παρουσία των υποψηφίων αναδόχων την Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 14:20 π.μ. από την τριμελή επιτροπή αποσφράγισης οικονομικών προσφορών του Διοικητικού Συμβουλίου με επικεφαλή τον Πρόεδρο της ΣΕΔΕ, ενώ στην συνέχεια η ανάθεση της
προμήθειας θα γίνει στον μειοδότη από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΣΕΔΕ σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΕΔΕ.
Για κάθε πληροφορία ή διευκρίνιση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην γραμματεία της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Δυτικής Αχαΐας στο τηλέφωνο 26930 – 25481.

Είμαστε σε επικοινωνία προκειμένου από κοινού να αντιμετωπίσουμε το οποιοδήποτε θέμα προκύψει
σχετικά με την υπόθεση αυτή.

Μοιραστείτε το:

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν επίσης:

Αναζήτηση

Πρόσφατα νέα

Εγγραφή στο Newsletter

Θέλετε να λαμβάνετε ενημερώσεις στο email σας για τις δράσεις και τα νέα του Δήμου μας; Γράψτε το email σας στο παρακάτω πεδίο και πατήστε «Εγγραφή».

Scroll to Top

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων