ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (για την εκτέλεση της προμήθειας χρωμάτων και υλικών για τον ελαιοχρωματισμό 6 αιθουσών διδασκαλίας και του κλιμακοστασίου του Γυμνασίου Λάππα)

Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Δυτικής Αχαΐας πρόκειται να προχωρήσει στην εκτέλεση εργασιών ελαιοχρωματισμού 6 αιθουσών διδασκαλίας και του Κλιμακοστασίου του Γυμνασίου Λάππα προκειμένου να βελτιώσει τις συνθήκες διαβίωσης των μαθητών στο συγκεκριμένο σχολείο.. Για την πραγματοποίηση της εργασίας αυτής θα χρειαστούν χρώματα και διάφορα άλλα υλικά. Η προμήθειά τους θα γίνει με την συλλογή
σφραγισμένων οικονομικών προσφορών με πρόσκληση ενδιαφέροντος σε τρείς επιχειρήσεις εμπορίας χρωμάτων και συναφών υλικών, αλλά και με σχετική ανακοίνωση που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου. Παρακάτω σας παραθέτουμε τα υλικά που θα χρειαστούμε. Έτσι έχουμε::

Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Σ Υ Λ Ι Κ Ω Ν Ε Λ Α Ι Ο Χ Ρ Ω Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ
1 Χαρτοταινίες Μεσαίες Πέντε
2 Ρολά Χαρτόνι Δύο
3 Νάυλον Ψιλό Ένα Κουτί

4 Κ11 Επισκευαστικό Κονίαμα σε συσκευασία των 10 κιλών.

5 Γωνιακά Σφουγγαράκια Ψιλά Δέκα
6 Ρολά για καλοριφέρ Πέντε
7 Αφρόστοκοι του Κιλού Δέκα
8 Ρολά 18αρια Καλής Ποιότητας (ROLEX) Πέντε
9 Κονταροπίνελα 2,5’’ Ιντσών Έξι
10 Φρικάτ Νο 150 Δέκα
11 Στόκος Σιλικόνης Βαφής ή Αρμόστοκος Πέντε
12 Πλαστικό Χρώμα 10 Λίτρων CLACIK Δέκα Οκτώ
13 Αστάρι Ακρυλικό 10 Λίτρων Τέσσερα
14 Γυαλόχαρτα Στρογγυλά για FLEX No 24 Πέντε

Τα παραπάνω χρώματα επιθυμούμαι να είναι της εταιρείας VITEX.
Β . Υποχρεώσεις Αναδόχου
Ο ανάδοχος με την ανάθεση της προμήθειας θα υπογράψει σύμβαση με την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην οποία θα αναγράφονται όλοι οι όροι και οι προϋποθέσεις της συνεργασίας μας.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει το σύνολο των υπό προμήθεια υλικών εντός διαστήματος Πέντε ( 5 ) ημερών, αρχής γενομένης από την επομένη της υπογραφής της σύμβασης ανάθεσης της προμήθειας. Δικαίωμα παράτασης της σύμβασης δεν μπορεί να δοθεί δεδομένου ότι οι εργασίες ελαιοχρωματισμού των 6 αιθουσών διδασκαλίας και του κλιμακοστασίου του Γυμνασίου Λάππα θα πραγματοποιηθούν στην διάρκεια των διακοπών των Χριστουγέννων και θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τις 5 Ιανουαρίου 2023.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στην έκδοση όλων των νόμιμων παραστατικών (τιμολόγια) στα στοιχεία της Σ.Ε.Δ.Ε., ενώ θα εξοφληθεί με το πέρας της προμήθειας και εφόσον έχει εκπληρώσει στο ακέραιο τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει με την υπογραφή του συμφωνητικού εκτέλεσης της συγκεκριμένης προμήθειας.

Υ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν

Παρακαλούμε αν ενδιαφέρεστε να αναλάβετε την παραπάνω περιγραφόμενη προμήθεια τότε θα πρέπει να προσκομίσετε σφραγισμένη οικονομική προσφορά σε αδιαφανή φάκελο στην οποία θα δηλώνετε ότι αποδέχεστε να αναλάβετε την εκτέλεση της παραπάνω προμήθειας σύμφωνα με την συνημμένη Τεχνική Περιγραφή καθώς και με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παρούσα πρόσκληση. Η προσφορά σας θα πρέπει να αναγράφει Ολογράφως και Αριθμητικός το τίμημα ανά είδος αλλά και το συνολικό τίμημα εκτέλεσης της συγκεκριμένης προμήθειας
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. και θα πρέπει να κατατεθεί έως την Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 14.00 μ.μ. στα γραφεία της σχολικής επιτροπής, Σώσου Ταυρομενέως 50, στην Κάτω Αχαΐα.

Α Π Ο Σ Φ Ρ Α Γ Ι Σ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν – Ε Π Ι Λ Ο Γ Η Α Ν Α Δ Ο Χ Ο Υ

Οι υποβληθείσες προσφορές θα ανοιχτούν παρουσία των υποψηφίων αναδόχων την Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 14:10 μ.μ. από την τριμελή επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου με επικεφαλή τον Πρόεδρο της ΣΕΔΕ, ενώ στην συνέχεια η ανάθεση της εργασίας θα γίνει στον μειοδότη από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΣΕΔΕ σε τακτική συνεδρίαση του.
Για κάθε πληροφορία ή διευκρίνιση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην γραμματεία της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Δυτικής Αχαΐας στο τηλέφωνο 26930 – 25481.

Είμαστε σε επικοινωνία προκειμένου από κοινού να αντιμετωπίσουμε το οποιοδήποτε θέμα προκύψει σχετικά με την υπόθεση αυτή.

Μοιραστείτε το:

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν επίσης:

Αναζήτηση

Πρόσφατα νέα

Εγγραφή στο Newsletter

Θέλετε να λαμβάνετε ενημερώσεις στο email σας για τις δράσεις και τα νέα του Δήμου μας; Γράψτε το email σας στο παρακάτω πεδίο και πατήστε «Εγγραφή».

Scroll to Top

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων