ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (για επισκευή αντικεραυνικής προστασίας σχολικού κτιρίου)

 Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Δυτικής Αχαΐας πρόκειται να προχωρήσει στην επισκευής της εγκατάστασης αντικεραυνικής προστασίας του Γυμνασίου Σαγαιίκων η οποία σύμφωνα με αυτοψία που έγινε από συνεργείο ηλεκτρολόγων του δήμου έχει καταστραφεί εντελώς.  Η ανάθεση της συγκεκριμένης εργασίας θα γίνει με την συλλογή σφραγισμένων προσφορών με πρόσκληση ενδιαφέροντος σε τρεις τουλάχιστον τεχνίτες ηλεκτρολόγους, αλλά και με σχετική ανακοίνωση που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Η επισκευή της εγκατάστασης, σύμφωνα με την απόφαση της Σχολικής Επιτροπής, θα πραγματοποιηθεί από υλικό που δεν θα περιέχει χαλκό, διότι το συγκεκριμένο υλικό έχει υψηλή τιμή μεταπώλησης και για τον λόγο αυτό οι αντικεραυνικές εγκαταστάσεις λεηλατούνται από ανθρώπους που εμπορεύονται μέταλλα.

Στην οικονομική του προσφορά κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να αναγράφει το συνολικό ποσό της προσφοράς του για την συγκεκριμένη εργασία ολογράφως και αριθμητικός. Στο ποσό περιλαμβάνετε το κόστος των υλικών, η εργασία και ο Φ.Π.Α.. Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να τοποθετηθεί σε αδιαφανή φάκελο ο οποίος θα πρέπει να είναι κλειστός και σφραγισμένος.

 Η προθεσμία υποβολής των σφραγισμένων προσφορών από όσους ενδιαφέρονται να αναλάβουν την συγκεκριμένη εργασία λήγει την Τριακοστή ( 30η ) Απριλίου 2020, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 14.00 στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής που βρίσκονται στην Πλατεία Δημοκρατίας στην Κάτω Αχαΐα, στον Α΄ Όροφο του Πολιτιστικού Κέντρου Μελίνα Μερκούρη.

Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών που θα υποβληθούν, θα πραγματοποιηθεί ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής κατά την διάρκεια συζήτησης του θέματος ανάθεσης της εργασίας αυτής σε ανάδοχο παρουσία όλων όσων έχουν υποβάλει οικονομική προσφορά.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην γραμματεία της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Δυτικής Αχαΐας στο τηλέφωνο 26930 – 22059 και στο γραφείο του Προέδρου στο τηλέφωνο 26930 – 25591. Επίσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν το χώρο του σχολείου κατόπιν συνεννοήσεως με την Διευθύντρια και να πληροφορηθούν κάθε τι σχετικό με το θέμα του διαγωνισμού.

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΑΠΙΔΕΥΣΗΣ

 

 

ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Πρόεδρος

47. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΑΓΑΙΪΚΩΝ

Μοιραστείτε το:

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν επίσης:

Scroll to Top

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων