ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΘ.99 /2016 Θέμα: «Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Αναπροσαρμογή ή μη τέλους χρήσης αιγιαλού και παραλίας (άρθρο 13 του Ν.2971/2001), σύμφωνα με την αριθ. ΔΔΠ00051 59/586Β΄ΕΞ 2015/07-04-2015 Κ.Υ.Α. περί «Απευθείας παραχώρησης με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ Βαθμού, η ισχύ της οποίας παρατείνεται έως την 30.04.2017 σύμφωνα με το άρθρο 56 του ν. 4384/2016 (ΦΕΚ 78/26-04-2016 τεύχος Α΄)».

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ                                                           

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΡΙΘ.99 /2016

 

Θέμα: «Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά  με την Αναπροσαρμογή ή μη τέλους χρήσης αιγιαλού και παραλίας (άρθρο 13 του Ν.2971/2001), σύμφωνα με την αριθ. ΔΔΠ00051 59/586Β΄ΕΞ 2015/07-04-2015 Κ.Υ.Α. περί «Απευθείας παραχώρησης  με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ Βαθμού,  η ισχύ της οποίας παρατείνεται έως την 30.04.2017 σύμφωνα με το άρθρο 56 του ν. 4384/2016 (ΦΕΚ 78/26-04-2016 τεύχος Α΄)».

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Δυτικής Αχαΐας

στην 11η /2016 τακτική συνεδρίασή του

 

 

Στις έντεκα  (11) του μηνός Μαΐου του έτους 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.00, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, που βρίσκεται στο Ισόγειο του Νέου Δημαρχείου Σώσου Ταυρομενέως 50, στην Κάτω Αχαΐα , έδρα του Δήμου

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την μη αναπροσαρμογή του τέλους παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας, για όλη τη διάρκεια της παραχώρησης σύμφωνα με την υπ’ αριθ. ΔΔΠ0005159/586Β΄ΕΞ 2015/07-04-2015 (Ε.τ.Κ., τχ. Β΄, φ. 578/2015) Κ.Υ.Α. περί «Απευθείας παραχώρησης με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ Βαθμού», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ αριθ. όμοια ΔΔΠ0006856/728ΒΕΞ2015/12-05-2015 (Ε.τ.Κ., τχ. Β΄, φ. 828/12-5-2015) Κ.Υ.Α.  και παρατάθηκε η ισχύς της έως 30/04/2017 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 56 του ν. 4384/2016 «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις» (Ε.τ.Κ., τχ. Α΄, φ.78/26-4-2016), στις δημοτικές ενότητες του Δήμου, το οποίο παραμένει στα επίπεδα που διαμορφώθηκαν με την υπ’ αριθ. 158/2013 (ΑΔΑ: ΒΛ9ΕΩ9Ν-ΗΝ9) απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου ως κατωτέρω:

α) Για τη Δημοτική Ενότητα Δύμης τρία ευρώ (3,00 €) ανά τ.μ.

β) Για τη Δημοτική Ενότητα Μόβρης τρία ευρώ (3,00 €) ανά τ.μ.

γ) Για τη Δημοτική Ενότητα Λαρίσου τεσσεράμισι ευρώ (4,50 €) ανά τ.μ.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 99/2016.

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ

 

 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΡΙΣΤ. ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

Μοιραστείτε το:

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν επίσης:

Αναζήτηση

Πρόσφατα νέα

Εγγραφή στο Newsletter

Θέλετε να λαμβάνετε ενημερώσεις στο email σας για τις δράσεις και τα νέα του Δήμου μας; Γράψτε το email σας στο παρακάτω πεδίο και πατήστε «Εγγραφή».

Scroll to Top

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων