ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΘ.98 /2016 Θέμα: «Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την “Εκμίσθωση χώρων Αιγιαλού και Παραλίας για την χρονική περίοδο 2016 έως 30-04-2017 (καντίνες)”».

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΡΙΘ.98 /2016

Θέμα: «Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την “Εκμίσθωση χώρων Αιγιαλού και Παραλίας για την χρονική περίοδο 2016 έως 30-04-2017 (καντίνες)”».

Το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Δυτικής Αχαΐας
στην 11η /2016 τακτική συνεδρίασή του
Στις έντεκα (11) του μηνός Μαΐου του έτους 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.00, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, που βρίσκεται στο Ισόγειο του Νέου Δημαρχείου Σώσου Ταυρομενέως 50, στην Κάτω Αχαΐα , έδρα του Δήμου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Εγκρίνει την περαιτέρω μεταβίβαση του δικαιώματος απλής χρήσης προς τρίτους (καντίνες), με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος για την χρονική περίοδο 2016 έως 30-04-2017, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 2971/01, το άρθρο 13 του ν. 1080/1980, τις Κ.Υ.Α. υπ’ αριθ. ΔΔΠ0005159/586Β΄ΕΞ 2015/07-04-2015 (Ε.τ.Κ., τχ. Β΄, φ. 578/2015) και αριθ.ΔΔΠ0006856/728ΒΕΞ2015/12-05-2015 (Ε.τ.Κ., τχ. Β΄, φ. 828/12-5-2015) και το άρθρο 56 του Ν.4384/16 (ΦΕΚ 78/26.04.2016).
Β. Καθορίζει τους χώρους οι οποίοι θα παραχωρηθούν σε τρίτους (καντίνες) έναντι ανταλλάγματος, ως εξής:
1. Για την Δημοτική Κοινότητα Κάτω Αχαΐας:
α΄) μια (1) θέση καντίνας στην Παραλία Κάτω Αχαΐας και εκατό (150) μέτρα δυτικά από το αναψυκτήριο που βρίσκεται πλησίον της παιδικής χαράς
β΄) μία (1) θέση καντίνας στην Παραλία Κάτω Αχαΐας στον οικισμό Αλυκές στην θέση «Φοίνικες»
2. Για την Δημοτική Ενότητα Μετοχίου:
α΄) μία(1) θέση καντίνας στην παραλία της Καλογριάς θέση «Παλιά Μπούκα » δεξιά προς Ξενοδοχείο ΚΑΛΟΓΡΙΑ,
β΄) μία (1) θέση καντίνας στην στην παραλία της Καλογριάς θέση «Παλιά Μπούκα- Κέντρο» αριστερά προς Κουνουπέλι,
γ΄) μία (1) θέση καντίνας στην τοποθεσία Κουνουπέλι εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Δυτικής Αχαΐας.
3. Για την Τοπική Κοινότητα Αράξου:
α΄) μία (1) θέση καντίνας στην τοποθεσία παραλία Γιαννισκαρίου.
4. Για την Τοπική Κοινότητα Λακκόπετρας:
α΄) μία (1) θέση καντίνας στην τοποθεσία παραλία Μαύρη Μύτη.
5. Για την Τοπική Κοινότητα Λιμνοχωρίου:
α΄) μία (1) θέση καντίνας στην τοποθεσία παραλία Καλαμακίου πλησίον του ξενοδοχείου GRECOTEL (θέση «Ρίκια»).
Γ. Οι όροι χρήσης του αιγιαλού από τις ανωτέρω επιχειρήσεις θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 2971/01 και της αριθ. ΔΔΠ0005159/586Β΄ΕΞ 2015/07-04-2015 (Ε.τ.Κ., τχ. Β΄, φ. 578/2015) Κ.Υ.Α. περί «Απευθείας παραχώρησης με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ Βαθμού», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ αριθμ. όμοια ΔΔΠ0006856/728ΒΕΞ2015/12-05-2015 (Ε.τ.Κ., τχ. Β΄, φ. 828/12-5-2015) Κ.Υ.Α. και παρατάθηκε η ισχύς της έως 30/04/2017 σύμφωνα με το άρθρο 56 του ν. 4384/2016 «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις» (Ε.τ.Κ., τχ. Α΄, φ.78/26-4-2016).
Δ. Οι όροι της δημοπρασίας για την παραχώρηση χρήσης θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 2971/01, του άρθρου 192 Ν. 3463/2006, του Διατάγματος 11/12-11-1929, το Π.Δ.270/1981, της ΚΥΑ αριθ. ΔΔΠ0005159/586Β΄ΕΞ 2015/07-04-2015 (Ε.τ.Κ., τχ. Β΄, φ. 578/2015) Κ.Υ.Α. περί «Απευθείας παραχώρησης με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ Βαθμού», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ αριθμ. όμοια ΔΔΠ0006856/728ΒΕΞ2015/12-05-2015 (Ε.τ.Κ., τχ. Β΄, φ. 828/12-5-2015) Κ.Υ.Α. και παρατάθηκε η ισχύς της έως 30/04/2017 σύμφωνα με το άρθρο 56 του ν. 4384/2016 «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις» (Ε.τ.Κ., τχ. Α΄, φ.78/26-4-2016).

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 98 /2016.
Ο Πρόεδρος Δ.Σ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΡΙΣΤ. ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

Μοιραστείτε το:

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν επίσης:

Αναζήτηση

Πρόσφατα νέα

Εγγραφή στο Newsletter

Θέλετε να λαμβάνετε ενημερώσεις στο email σας για τις δράσεις και τα νέα του Δήμου μας; Γράψτε το email σας στο παρακάτω πεδίο και πατήστε «Εγγραφή».

Scroll to Top

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων