ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΘ.116 /2015

Θέμα: «Αναπροσαρμογής τέλους χρήσης αιγιαλού και παραλίας (άρθρο 13 του Ν.2971/2001) σύμφωνα με την αριθ. ΔΔΠ00051 59/586Β΄ΕΞ 2015/07-04-2015 Κ.Υ.Α. περί « Απευθείας παραχώρησης . με αντάλλαγμα , του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού , παραλίας , όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών , στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ Βαθμού » , που τροποποιήθηκε με την αριθ.  ΔΔΠ0006856/728ΒΕΞ 2015/12-05-2015 Κ.Υ.Α.»

Το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Δυτικής Αχαΐας

στην 11η /2015 τακτική συνεδρίασή του

 

Στις είκοσι εφτά (27) του μηνός Μαΐου του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.00, στην αίθουσα των συνεδριάσεων της Δημοτικής Ενότητας Δύμης, (Πολιτιστικό Κέντρο ¨Μελίνα Μερκούρη¨ στην Κάτω Αχαΐα, έδρα του Δήμου)

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Την μη αναπροσαρμογή του τέλους παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας, για όλη τη διάρκεια της παραχώρησης σύμφωνα με την υπ’ αριθ. ΔΔΠ0005159/586Β΄ΕΞ 2015/07-04-2015 (Ε.τ.Κ., τχ. Β΄, φ. 578/2015) Κ.Υ.Α. περί «Απευθείας παραχώρησης με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ Βαθμού», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις υπ’ αριθ. όμοιες ΔΔΠ0006398/691Β΄/ΕΞ 2015/12-05-2015 ΔΔΠ0006856/728ΒΕΞ 2015/12-05-2015 (Ε.τ.Κ., τχ. Β΄, φ. 828/12-5-2015) Κ.Υ.Α., στις δημοτικές ενότητες του Δήμου, το οποίο παραμένει στα επίπεδα που διαμορφώθηκαν με την υπ’ αριθ. 158/2013 (ΑΔΑ: ΒΛ9ΕΩ9Ν-ΗΝ9) απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου ως κατωτέρω:

α) Για τη Δημοτική Ενότητα Δύμης τρία ευρώ (3,00 €) ανά τ.μ.

β) Για τη Δημοτική Ενότητα Μόβρης τρία ευρώ (3,00 €) ανά τ.μ.

γ) Για τη Δημοτική Ενότητα Λαρίσου τεσσεράμισι ευρώ (4,50 €) ανά τ.μ.=

Η  απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 116 /2015.

 

Ο πρόεδρος του

Δημοτικού Συμβουλίου

[υπογραφή]

Ο δήμαρχος

Δυτικής Αχαΐας

[υπογραφή]

Τα μέλη του

Δημοτικού Συμβουλίου

[υπογραφές]

 

Ακριβές απόσπασμα

Ο Πρόεδρος Δ.Σ

 

 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΡΙΣΤ. ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

Μοιραστείτε το:

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν επίσης:

Αναζήτηση

Search

Πρόσφατα νέα

Εγγραφή στο Newsletter

Θέλετε να λαμβάνετε ενημερώσεις στο email σας για τις δράσεις και τα νέα του Δήμου μας; Γράψτε το email σας στο παρακάτω πεδίο και πατήστε «Εγγραφή».

Scroll to Top

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων