ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΘ.101 /2016 Θέμα: «Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την “Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με τον Καθορισμό Θέσεων Περιπτέρων στην Δημοτική Κοινότητα Κάτω Αχαΐας του Δήμου Δυτικής Αχαΐας (σχετ. 4/2016 απόφαση του Συμβουλίου της Δ.Κ. Κάτω Αχαΐας)”».

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ                                                           

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΡΙΘ.101 /2016

 

Θέμα: «Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά  με την “Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με τον Καθορισμό Θέσεων Περιπτέρων στην Δημοτική Κοινότητα Κάτω Αχαΐας του Δήμου Δυτικής Αχαΐας (σχετ. 4/2016 απόφαση του Συμβουλίου της Δ.Κ. Κάτω Αχαΐας)”».

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Δυτικής Αχαΐας

στην 11η /2016 τακτική συνεδρίασή του

 

 

Στις έντεκα  (11) του μηνός Μαΐου του έτους 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.00, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, που βρίσκεται στο Ισόγειο του Νέου Δημαρχείου Σώσου Ταυρομενέως 50, στην Κάτω Αχαΐα , έδρα του Δήμου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

  1. Καθορίζει θέσεις περιπτέρων εντός των ορίων της Δημοτικής Κοινότητας Κάτω Αχαΐας της Δημοτικής Ενότητας Δύμης του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, σε εφαρμογή των σχετικών προαναφερόμενων διατάξεων, ως ακολούθως :

 

 

Α. ΚΕΝΩΘΕΝΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΙΣ ΙΔΙΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

  1. Περίπτερο επί της πλατείας Παπαγιαννοπούλου και Δεξαμενού (βόρειο – ανατολικό άκρο)
  2. Περίπτερο επί της Πλατείας Δύμης και 28ηςΟκτωβρίου (βόρειο – ανατολικό άκρο)
  3. Περίπτερο επί της Πλατείας Δημοκρατίας (βόρειο άκρο) και έναντι Ι.Ν. Ύψωσης Τιμίου Σταυρού.

 

Β. ΚΕΝΩΘΕΝΤΑ ΠΟΥ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

1.Περίπτερο επί της πλατείας Δημοκρατίας (Ανατολικό άκρο)  προτείνεται να μεταφερθεί στη θέση «ΡΑΣΤΗ» στον κοινόχρηστο χώρο που βρίσκεται στο Ο.Τ. 80.

  1. Περίπτερο επί της συμβολής της οδού Οιβώτα και Αγίου Ιωάννου, μετακινείτε επί της Πλατείας Δύμης (νοτιοδυτικό άκρο) στη συμβολή των οδών Φορμίσκου και Οιβώτα.

 

Γ. ΝΕΑ ΠΡΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

  1. Περίπτερο επί της Αγ. Ιωάννου Προδρόμου (Ο.Τ. 260) ΠΛΗΣΊΟΝ 2ου Δημοτικού Σχολείου Κάτω Αχαΐας.
  2. Περίπτερο επί της συμβολής των οδών Δεξαμενού και Τριών Ιεραρχών (Ο.Τ. 140, βορειδυτικό άκρο).

 

  1. Η ακριβής χωροθέτηση αποτυπώνεται στα τοπογραφικά αποσπάσματα σχεδίου πόλης που ακολουθούν και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

 

  1. 3. Η παραχώρηση των ανωτέρω θέσεων θα γίνει με τη διαδικασία που ορίζεται στις διατάξεις του Ν. 4257/14 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α’).

 

  1. Η παρούσα να αναρτηθεί στο διαδίκτυο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο “Πρόγραμμα Διαύγεια”, καθώς και στην ιστοσελίδα του δήμου.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 101/2016.

 

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ

 

 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΡΙΣΤ. ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

Μοιραστείτε το:

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν επίσης:

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 4 Μόλις αντιληφθείτε μια πυρκαγιά Τηλεφωνήστε ΑΜΕΣΩΣ στην Πυροσβεστική Υπηρεσία (τηλ.199) και δώστε σαφείς πληροφορίες για: την τοποθεσία

Αναζήτηση

Search

Πρόσφατα νέα

Εγγραφή στο Newsletter

Θέλετε να λαμβάνετε ενημερώσεις στο email σας για τις δράσεις και τα νέα του Δήμου μας; Γράψτε το email σας στο παρακάτω πεδίο και πατήστε «Εγγραφή».

Scroll to Top

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων