Παρουσίαση προγράμματος στο Δημοτικό σχολείο του Αλισσού

Παρουσιάστηκε στο Δημοτικό Σχολείο Αλισσού το ευρωπαϊκό πρόγραμμα “SYMSITES” (Horizon Europe). Πρόκειται για ένα 4-ετές χρηματοδοτούμενο έργο που στοχεύει στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και λύσεων με βάση την ιδέα της Βιομηχανικής και Αστικής Συμβίωσης, για τοπικές και περιφερειακές
συνεργασίες μεταξύ διαφόρων φορέων (πολίτες, δήμους και επιχειρήσεις) και τομέων που βελτιώνουν την βιωσιμότητα της χρήσης των βιομηχανικών και κοινωνικών πόρων ξεκινώντας από τα λύματα και τα απόβλητα υλικά.

Κύριο πλεονέκτημα του έργου “SYMSITES” αποτελεί η αξιοποίηση των αποβλητέων υλικών που προκύπτουν από τις αστικές και βιομηχανικές δραστηριότητες (βιομηχανικά παράπλευρα ρεύματα, βιομηχανικά απόβλητα, υποπροϊόντα και αστικά απόβλητα στο τέλος του κύκλου ζωής
τους) για τη μετατροπή τους σε ενεργειακούς πόρους και πρώτη ύλη για τις βιομηχανικές διεργασίες.

Το πρόγραμμα συνολικής διάρκειας 48 μηνών έχει ξεκινήσει από την 1/6/2022 με την συμμετοχή 30 εταίρων από 9 χώρες. Η Ελλάδα εκπροσωπείται εκτός από τον Δήμο Δυτικής Αχαΐας, από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) και συγκεκριμένα το εργαστήριο Οργανικής Χημικής Τεχνολογίας της Σχολής Χημικών Μηχανικών (υπεύθυνος καθ. Γ. Λυμπεράτο), την εταιρεία ΣΥΡΜΕΤ Α.Ε. και τις Ελαιουργικές Επιχειρήσεις Πατρών. Στόχος της ελληνικής σύμπραξης
είναι η αξιοποίηση αστικών (υγρών και στερεών) και βιομηχανικών (υγρών) αποβλήτων, προερχόμενα από ελαιουργικές διεργασίες, μέσω πιλοτικής διάταξης που θα στηθεί στις εγκαταστάσεις του Βιολογικού Καθαρισμού του Δήμου Δυτικής Αχαϊας με σκοπό την μετατροπή τους σε βιοαέριο, βιο-υδρογόνο και βιο-πλαστικά.

Για την επίτευξη των παραπάνω θα στηθεί δίκτυο καφέ κάδων στην ευρύτερη περιοχή του Αλισσού προκειμένου να συλλέγονται οικιακά οργανικά απόβλητα, ενώ θα υπάρχει συνεισφορά υγρών αποβλήτων τόσο από την βιομηχανία (Ελαιουργικές Επιχειρήσεις Πατρών) όσο και από το Δήμο Κ. Αχαΐας. Παράλληλα, το ΕΜΠ θα συμβάλλει στην ανάπτυξη καινοτόμων διεργασιών για την αποδοτικότερη αξιοποίηση των παραπάνω αποβλήτων και θα συνεργαστεί με τη εταιρεία ΣΥΡΜΕΤ Α.Ε. για την υλοποίησή τους.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η επιλογή του συγκεκριμένου σχολείου έγινε με σκοπό να ενημερωθούν τόσο τα παιδιά όσο και οι κάτοικοι της περιοχής του Αλισσού για το πρόγραμμα μιας και θα είναι η περιοχή εφαρμογής του (τοποθέτηση δικτύου καφέ κάδων). Η παρουσίαση έγινε υπό τον συντονισμό του ειδικού συνεργάτη του Δήμου Μάριου Διδάχου, ενώ παρευρέθηκαν εκπρόσωποι των φορέων του έργου καθώς και ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας Σπύρος Μυλωνάς, ο οποίος εξήγησε στους μαθητές και στις μαθήτριες τη σημασία του όλου εγχειρήματος και την ανάγκη να το αγκαλιάσουν όλοι συμμετέχοντες.

Μοιραστείτε το:

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν επίσης:

Scroll to Top

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων