Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δυτικής Αχαΐας την Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 11:00΄ στο Δημαρχείο στην Κάτω Αχαΐα, προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Εξέταση αιτημάτων υπαγωγής στη ρύθμιση του ν.4611/2019.
  2. Άσκηση ή μη ανακοπής κατά της υπ. αριθ. 58/2019 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Δύμης που εξεδόθη κατόπιν αιτήσεως του Σπυρίδωνα Ιωαν. Μαντά.
  3. Άσκηση ή μη ανακοπής κατά της υπ. αριθ. 59/2019 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Δύμης που εξεδόθη κατόπιν αιτήσεως της εταιρείας “ΜΠΙΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.”.
  4. Άσκηση ή μη ανακοπής κατά της υπ. αριθ. 60/2019 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Δύμης που εξεδόθη κατόπιν αιτήσεως της εταιρείας “ΜΠΙΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.”.
  5. Παροχή πληρεξουσιότητας σχετικά με δικαστική υπόθεση του Βασιλείου Λέζη του Θεοδώρου κατά του Δήμου Δυτικής Αχαΐας.
  6. Παροχή πληρεξουσιότητας σχετικά με δικαστική υπόθεση της Σοφίας Κουρτίδου κατά του Δήμου Δυτικής Αχαΐας.

 Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικού μέλους παρακαλούμε όπως ενημερωθούμε άμεσα προκειμένου να καλέσουμε αναπληρωματικό.

1η συνεδρίαση 17-1-2020