Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Δυμαίων την Τρίτη 30 Ιουνίου 2020 και ώρα 12:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, Σώσου Ταυρομενέως 50 στην Κάτω Αχαΐα, προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Ανάθεση προμήθειας υλικών ύδρευσης Δ.Ε. Ωλενίας
2. Μίσθωση γεώτρησης για Τ.Κ. Ματαράγκα
3. Μίσθωση γεώτρησης για Τ.Κ. Λακκόπετρας
4. Ανάθεση εργασιών επισκευής και συντήρησης δικτύων ύδρευσης Δ.Ε. Ωλενίας
5. Ανάθεση εργασιών επισκευής και συντήρησης δικτύων ύδρευσης Δ.Ε. Λαρισού
6. Ανάθεση εργασιών επισκευής και συντήρησης δικτύων ύδρευσης Δ.Ε. Μόβρης
7. Ανάθεση εργασιών σύνδεσης νέων παροχών ύδρευσης
8. Ανάθεση προμήθειας υδρομετρητών Δ.Ε. Δύμης
9. Ανάθεση επισκευής ελαστικών οχημάτων ΔΕΥΑ Δυμαίων
10. Ανάθεση προμήθειας ηλεκτρολογικών υλικών Δ.Ε. Δύμης
11. Έκδοση λογαριασμών άρδευσης έναντι κατανάλωσης
12. Εξέταση αιτήσεων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 15ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ