ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΜΑΙΩΝ

Περιλαμβάνει τα εξής τμήματα:

  • Δημοτικός Παιδικός Σταθμός
  • Αθλητικό Κέντρο
  • Δημοτική Βιβλιοθήκη

 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΜΑΙΩΝ (ΟΤΑΔ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΙΚΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (πλειοψηφία) Άγγελος Καραντζάς Σπύρος Σταυρογιαννόπουλος
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (πλειοψηφία) Κωνσταντίνος Παλαιολόγος Γρηγόρης Μάλλιαρης
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (πλειοψηφία) Πηνελόπη Παναγιωτοπούλου Κυριάκος Ορλώφ
ΔΗΜΟΤΗΣ    Αγγελική Βερροπούλου Σοφία  Νταλάπα
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (μειοψηφία) Ξενοφώντας Μπαχράς Αθανάσιος Ραυτακόπουλο
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (μειοψηφία) Ανδρέας Σταθόπουλος Ηλίας Οικονομόπουλος