Οικογενειακά Πιστοποιητικά

Πατήστε στο αντίστοιχο κουμπί, για να πάρετε πληροφορίες για την αίτηση που σας ενδιαφέρει:

Για την έκδοση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης με φυσική παρουσία, τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:

 • Αίτηση
 • Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατηρίο ή βιβλιάριο ασθενείας ή δίπλωμα οδήγησης

Για την παραλαβή από α) από γονέα ενήλικου τέκνου και β) τρίτο πρόσωπο απαιτείται εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος.

Γραφείο Έκδοσης: Τμήμα Δημοτολογίου
Διεύθυνση: Δεξαμενού 36, Πλησίον Γυμνασίου, Κάτω Αχαία, 25200, ΑΧΑΪΑΣ
Τηλέφωνο: 2693360123-122

Εναλλακτικά:

 • Γραφείο ΚΕΠ
 • Μέσω της πλατφόρμας gov.gr (με κωδικούς taxisnet)

Κατεβάστε εδώ την αίτηση

Για την έκδοση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης με φυσική παρουσία, τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:

 • Αίτηση
 • Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατηρίο ή βιβλιάριο ασθενείας ή δίπλωμα οδήγησης

Για την παραλαβή από α) από γονέα ενήλικου τέκνου και β) τρίτο πρόσωπο απαιτείται εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος.

Γραφείο Έκδοσης: Τμήμα Δημοτολογίου
Διεύθυνση: Δεξαμενού 36, Πλησίον Γυμνασίου, Κάτω Αχαία, 25200, ΑΧΑΪΑΣ
Τηλέφωνο: 2693360123-122

Εναλλακτικά:

 • Γραφείο ΚΕΠ
 • Μέσω της πλατφόρμας gov.gr (με κωδικούς taxisnet)

Για την έκδοση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης για στρατολογική χρήση με φυσική παρουσία, τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:

 • Αίτηση
 • Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατηρίο ή βιβλιάριο ασθενείας ή δίπλωμα οδήγησης

Για την παραλαβή από α) από γονέα ενήλικου τέκνου και β) τρίτο πρόσωπο απαιτείται εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος.

Γραφείο Έκδοσης: Τμήμα Δημοτολογίου
Διεύθυνση: Δεξαμενού 36, Πλησίον Γυμνασίου, Κάτω Αχαία, 25200, ΑΧΑΪΑΣ
Τηλέφωνο: 2693360123-122

Εναλλακτικά:

 • Γραφείο ΚΕΠ
 • Μέσω της πλατφόρμας gov.gr (με κωδικούς taxisnet)

Κατεβάστε εδώ την αίτηση

Για την έκδοση πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγενών με φυσική παρουσία, τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:

 • Αίτηση
 • Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατηρίο ή βιβλιάριο ασθενείας ή δίπλωμα οδήγησης

Για την παραλαβή από α) από γονέα ενήλικου τέκνου και β) τρίτο πρόσωπο απαιτείται εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος.

Γραφείο Έκδοσης: Τμήμα Δημοτολογίου
Διεύθυνση: Δεξαμενού 36, Πλησίον Γυμνασίου, Κάτω Αχαία, 25200, ΑΧΑΪΑΣ
Τηλέφωνο: 2693360123-122

Εναλλακτικά:

 • Γραφείο ΚΕΠ
 • Μέσω της πλατφόρμας gov.gr (με κωδικούς taxisnet)

Κατεβάστε εδώ την αίτηση

Scroll to Top

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων