Πίνακες Aποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου

πίνακας αποφάσεων 23ης συνεδρίασης _19

πίνακας αποφάσεων 24ης συνεδρίασης _19

πίνακας αποφάσεων 25ης συνεδρίασης _19

πίνακας αποφάσεων 1ης συνεδρίασης _19

πίνακας αποφάσεων 2ης συνεδρίασης _19

πίνακας αποφάσεων 3ης συνεδρίασης _19

πίνακας αποφάσεων 4ης συνεδρίασης _19

πίνακας αποφάσεων 5ης συνεδρίασης _19

πίνακας αποφάσεων 6ης συνεδρίασης _19

πίνακας αποφάσεων 7ης συνεδρίασης _19

πίνακας αποφάσεων 8ης συνεδρίασης _19

πίνακας αποφάσεων 9ης συνεδρίασης _19

πίνακας αποφάσεων 10ης συνεδρίασης _19

πίνακας αποφάσεων 11ης συνεδρίασης _19

πίνακας αποφάσεων 12ης συνεδρίασης _19

πίνακας αποφάσεων 13ης συνεδρίασης _19

πίνακας αποφάσεων 14ης συνεδρίασης _19

πίνακας αποφάσεων 15ης συνεδρίασης _19

πίνακας αποφάσεων 16ης συνεδρίασης _19

πίνακας αποφάσεων 17ης συνεδρίασης _19

πίνακας αποφάσεων 18ης συνεδρίασης _19

πίνακας αποφάσεων 19ης συνεδρίασης _19

πίνακας αποφάσεων 20ης συνεδρίασης _19

πίνακας αποφάσεων 21ης συνεδρίασης _19

πίνακας αποφάσεων 22ης συνεδρίασης _19

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ 16ης _ 2020

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ 17ης _ 2020

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ 18ης _ 2020

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ 19ης _ 2020

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ 20ης _ 2020

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ 21ης Συνεδρ. 14-10- 2020

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ 22ης Συνεδρ. 23-10- 2020

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ 23ης Συνεδρ. 9-11- 2020

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ 24ης Συνεδρ. 3-12- 2020

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ 25ης Συνεδρ. 15-12- 2020

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ 26ης Συνεδρ. 16-12- 2020

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ 27ης Συνεδρ. 21-12- 2020

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΣ 1ης _ 2020

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΣ 2ης _ 2020

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΣ 3ης _ 2020

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΣ 4ης _ 2020

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΣ 5ης _ 2020_ΕΙΔΙΚΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΣ 6ης _ 2020_ΕΚΤΑΚΤΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΣ 7ης _ 2020_ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΣ 8ης _ 2020_ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΣ 9ης _ 2020_ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΣ 10ης _ 2020_ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΣ 11ης _ 2020_ ΚΕΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΣ 12ης _ 2020_ ΚΕΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΣ 13ης _ 2020_ΕΚΤΑΚΤΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΣ 14ης _ 2020_

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ 15ης _ 2020

 

Αναζήτηση

Πρόσφατα νέα

Εγγραφή στο Newsletter

Θέλετε να λαμβάνετε ενημερώσεις στο email σας για τις δράσεις και τα νέα του Δήμου μας; Γράψτε το email σας στο παρακάτω πεδίο και πατήστε «Εγγραφή».

Scroll to Top

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων