Πίνακες Aποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου

πίνακας αποφάσεων 23ης συνεδρίασης _19

πίνακας αποφάσεων 24ης συνεδρίασης _19

πίνακας αποφάσεων 25ης συνεδρίασης _19

πίνακας αποφάσεων 1ης συνεδρίασης _19

πίνακας αποφάσεων 2ης συνεδρίασης _19

πίνακας αποφάσεων 3ης συνεδρίασης _19

πίνακας αποφάσεων 4ης συνεδρίασης _19

πίνακας αποφάσεων 5ης συνεδρίασης _19

πίνακας αποφάσεων 6ης συνεδρίασης _19

πίνακας αποφάσεων 7ης συνεδρίασης _19

πίνακας αποφάσεων 8ης συνεδρίασης _19

πίνακας αποφάσεων 9ης συνεδρίασης _19

πίνακας αποφάσεων 10ης συνεδρίασης _19

πίνακας αποφάσεων 11ης συνεδρίασης _19

πίνακας αποφάσεων 12ης συνεδρίασης _19

πίνακας αποφάσεων 13ης συνεδρίασης _19

πίνακας αποφάσεων 14ης συνεδρίασης _19

πίνακας αποφάσεων 15ης συνεδρίασης _19

πίνακας αποφάσεων 16ης συνεδρίασης _19

πίνακας αποφάσεων 17ης συνεδρίασης _19

πίνακας αποφάσεων 18ης συνεδρίασης _19

πίνακας αποφάσεων 19ης συνεδρίασης _19

πίνακας αποφάσεων 20ης συνεδρίασης _19

πίνακας αποφάσεων 21ης συνεδρίασης _19

πίνακας αποφάσεων 22ης συνεδρίασης _19

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ 16ης _ 2020

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ 17ης _ 2020

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ 18ης _ 2020

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ 19ης _ 2020

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ 20ης _ 2020

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ 21ης Συνεδρ. 14-10- 2020

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ 22ης Συνεδρ. 23-10- 2020

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ 23ης Συνεδρ. 9-11- 2020

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ 24ης Συνεδρ. 3-12- 2020

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ 25ης Συνεδρ. 15-12- 2020

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ 26ης Συνεδρ. 16-12- 2020

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ 27ης Συνεδρ. 21-12- 2020

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΣ 1ης _ 2020

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΣ 2ης _ 2020

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΣ 3ης _ 2020

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΣ 4ης _ 2020

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΣ 5ης _ 2020_ΕΙΔΙΚΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΣ 6ης _ 2020_ΕΚΤΑΚΤΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΣ 7ης _ 2020_ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΣ 8ης _ 2020_ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΣ 9ης _ 2020_ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΣ 10ης _ 2020_ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΣ 11ης _ 2020_ ΚΕΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΣ 12ης _ 2020_ ΚΕΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΣ 13ης _ 2020_ΕΚΤΑΚΤΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΣ 14ης _ 2020_

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ 15ης _ 2020

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on skype
Share on whatsapp
Share on email

Αναζήτηση

Πρόσφατα νέα

Εγγραφή στο Newsletter

Θέλετε να λαμβάνετε ενημερώσεις στο email σας για τις δράσεις και τα νέα του Δήμου μας; Γράψτε το email σας στο παρακάτω πεδίο και πατήστε «Εγγραφή».

Scroll to Top

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων