Νερά εξαιρετικής ποιότητας για την κολύμβηση σε πέντε σημεία του Δήμου Δυτικής Αχαϊας

Σε πέντε σημεία του Δήμου Δυτικής Αχαΐας πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι για την ποιότητα των νερών σε περιοχές κολύμβησης.

Στο Δήμο Δυτικής Αχαΐας ελέγχθηκαν οι θαλάσσιες περιοχές στην Κάτω Αχαΐα, στα Νιφορέικα, στην Ταραντέλα, στο Κουνουπέλι-Καλογριά και στη Λακκόπετρα. Μετρήθηκαν δύο κρίσιμοι δείκτες οι εντερόκοκκοι και τα κολοβακτηρίδια. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τη υφιστάμενη νομοθεσία τα επιτρεπτά όρια για κολύμβηση είναι για τον εντερόκοκκο τα 100 cfu/100 ml και τα για τα κολοβακτηρίδια τα 250 cfu/100 ml.

  • Στην Κάτω Αχαΐα οι εντερόκοκκοι βρέθηκαν στα 2 cfu/100 ml και τα κολοβακτηρίδια στα 0 cfu/100 ml.
  • Στα Νιφορέϊκα οι εντερόκοκκοι βρέθηκαν στα 9 cfu/100 ml και τα κολοβακτιρίδια βρέθηκαν στα 0 cfu/100 ml.
  • Στην Ταραντέλα οι εντερόκοκκοι βρέθηκαν στα 16 cfu/100 ml και τα κολοβακτηρίδια βρέθηκαν στα 2 cfu/100 ml.
  • Στο Κουνουπέλι- Καλογριά τα κολοβακτηρίδια βρέθηκαν στα 0/100 ml και οι εντερόκοκκοι στο 1 cfu/100 ml ενώ
  • στη Λακκόπετρα τα κολοβακτηρίδια βρέθηκαν στα 3 cfu/100 ml και οι εντερόκοκκοι ήταν 1 cfu/100 ml.

Με βάση τις συγκεκριμένες μετρήσεις και σύμφωνα με τη νομοθεσία (ΚΥΑ 8600/416/Ε103) τα θαλάσσια νερά στις περιοχές που ελέγχθηκαν χαρακτηρίζονται ως «εξαιρετικής ποιότητας».

Οι μετρήσεις έγιναν από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου- Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, στο Δήμο Δυτικής Αχαϊας τα δείγματα πάρθηκαν στις 23/5/2022 ενώ στο συνημμένο πίνακα καταγράφονται τα ακριβή σημεία της δειγματοληψίας με τις συντεταγμένες τους και την ώρα λήψης των δειγμάτων.

Στο συνημμένο πίνακα αναφέρονται αναλυτικά τα στοιχεία για τις μετρήσεις σε όλο το νομό Αχαϊας.

Μοιραστείτε το:

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν επίσης:

Scroll to Top

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων