Μυλωνάς προς Καραμανλή: Τέσσερις αλλαγές στη μελέτη της Πατρών-Πύργου

Προς τον Υπουργό Μεταφορών και Υποδομών Κώστα Καραμανλή απευθύνθηκε ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας Σπύρος Μυλωνάς με αναλυτικό υπόμνημα σχετικά με τον υπό κατασκευή αυτοκινητόδρομο Πατρών-Πύργου.

Ο Δήμαρχος αναφέρεται στο τμήμα του αυτοκινητόδρομου που διέρχεται από τα όρια του Δήμου και θέτει τα τέσσερα κρίσιμα σημεία που θα πρέπει να ενσωματωθούν στη μελέτη κατασκευής του έργου. Τα τέσσερα αυτά σημεία αφορούν στην σύνδεση της Αχαγιάς με τον αυτοκινητόδρομο, τα προβλήματα που θα προκύψουν στο ύψος του Αλισσού, στη μη πρόβλεψη σύνδεσης του αυτοκινητόδρομου με το αεροδρόμιο του Αράξου και στο σταθμό των διοδίων.

Σημειώνεται ότι στην παρέμβασή του ο Δήμαρχος δεν περιορίζεται στη διατύπωση των αιτημάτων αλλά τεκμηριώνει τεχνικοοικονομικά τις προτάσεις με στόχο αφενός μεν την αρτιότερη κατασκευή του έργου αλλά και την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του συνόλου των δημοτών.

Στην επιστολή του ο Δήμαρχος αναφέρει τα εξής:

«Σε συνέχεια αλληλογραφίας προηγουμένων ετών, του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, τονίζουμε ότι στην υπάρχουσα εγκεκριμένη μελέτη κατασκευής χρειάζονται αναγκαίες παρεμβάσεις στον υπό κατασκευή αυτοκινητόδρομο Πατρών – Πύργου, ώστε να αντιμετωπιστούν τα σοβαρά προβλήματα κυκλοφοριακών  συνδέσεων   που  δημιουργούνται  στα  όρια  του  Δήμου Δυτικής  Αχαΐας και  καμία  εξ΄ αυτών  δεν έχει ενσωματωθεί στην μελέτη. Οι παρατηρήσεις αφορούν στην εγκεκριμένη μελέτη κατασκευής, βάση της οποίας  προκηρύχτηκε η κατασκευή του αυτοκινητόδρομου.

Με δεδομένη την χωροθέτηση χάραξης του αυτοκινητόδρομου και την συμβασιοποίηση  των επί μέρους εργολαβιών, επικεντρώνουμε στα σοβαρότερα προβλήματα που δημιουργεί στην περιοχή του Δήμου μας η κατασκευή του αυτοκινητόδρομου καθώς   και   στις   παρεμβάσεις    που    απαιτούνται, ώστε να αντιμετωπιστούν τα σοβαρά αυτά  προβλήματα. Επιγραμματικά και πέραν της μη υιοθέτησης της αρτιότερης τεχνικά λύσης της Νότιας Χάραξης, αυτά αφορούν:   Α) στην κυκλοφοριακή σύνδεση της πρωτεύουσας του Δήμου μας,   πόλεως της Κάτω Αχαΐας, με τον νέο αυτοκινητόδρομο,  Β)  τα έντονα  κυκλοφοριακά προβλήματα που θα υπάρξουν στα όρια των Δ.Δ. Αλισσού,  Δ.Δ. Κάτω Αλισσού, Δ.Δ.Λουσικών , Δ.Δ. Αχαϊκού καθώς και των παρακείμενων σε αυτά οικισμών , Γ)  στην  ανυπαρξία σύνδεσης του αεροδρομίου Αράξου και της ευρύτερης  δυτικής παράλιας ζώνης του Δήμου μας  με  τον  υπό κατασκευή αυτοκινητόδρομο, Δ) στον σταθμό διοδίων

    Α) Σύνδεση Κάτω Αχαΐας.

Σας γνωρίζουμε  ότι,  η  πόλη της Κάτω Αχαΐας αποτελεί την πρωτεύουσα του Δήμου Δυτικής  Αχαΐας. Αποτελεί το διοικητικό, οικονομικό και εμπορικό κέντρο όλης της Δυτικής Αχαΐας. Ως εκ τούτου διαθέτει όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και δημοτικές υπηρεσίες, τραπεζικά υποκαταστήματα όλων των μεγάλων τραπεζών της χώρας, αστυνομικό τμήμα, υποκαταστήματα των μεγάλων επιχειρήσεων κοινωνικής ωφέλειας της χώρας καθώς και πληθώρα  εμπορικών επιχειρήσεων. Σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη η μοναδική κυκλοφοριακή σύνδεση του νέου αυτοκινητόδρομου με την ευρύτερη περιοχή και την έδρα του Δήμου Δυτικής Αχαΐας πραγματοποιείται μέσω του ανισόπεδου κόμβου Κάτω Αχαΐας, στην Χ.Θ. 17+735. Χιλιομέτρηση νέου αυτοκινητόδρομου.   Η χωροθέτηση του κόμβου Κάτω Αχαΐας στο σημείο που προ αναφέρθηκε, αποτελεί για την Κάτω Αχαΐα και την ευρύτερη περιοχή της δυτικής παράλιας ζώνης του οικείου Δήμου, μέγα  πρόβλημα. Τα σοβαρότερα επακόλουθα, αναφέρονται παρακάτω.

Με δεδομένο ότι το μεγαλύτερο μέρος των μετακινήσεων των κατοίκων και των επισκεπτών της περιοχής αφορά στην κίνηση, από και προς, Πάτρα, εύκολα συμπεραίνουμε, ότι η συγκεκριμένη σύνδεση δεν είναι χρηστική.  Χρησιμοποιώντας την συγκεκριμένη σύνδεση, το μεταφορικό κόστος των χρηστών αυξάνεται λόγω αύξησης της χιλιομετρικής απόστασης στην κατεύθυνση από και προς Πάτρα. Η αύξηση του κόστους υπολογίζετε σε ποσοστό περίπου 50%, σε σχέση με το σημερινό.

 1. Η αύξηση του μεταφορικού κόστους που προ αναφέρθηκε, θα οδηγήσει τους κατοίκους, τους επισκέπτες και τους επιχειρηματίες της περιοχής να χρησιμοποιούν την Π.Ε.Ο. Πατρών-Πύργου για τις μετακινήσεις τους, από και προς, Πάτρα. Ως αποτέλεσμα,  ο κορεσμός της Π.Ε.Ο. Πατρών-Πύργου, μίας οδού με παλαιωμένα τεχνικά χαρακτηριστικά που διέρχεται διά μέσω κατοικημένων περιοχών,  θα είναι αναπόφευκτος και η χρηστικότητα της οδού, ανύπαρκτη.
 2. Απομονώνεται η ευρύτερη περιοχή και δεν δίδεται καμία αναπτυξιακή προοπτική στο άμεσο μέλλον.

Προς επίλυση των προ αναφερθέντων προβλημάτων θεωρούμε επιτακτικές τις παρακάτω παρεμβάσεις στην μελέτη κατασκευής του αυτοκινητόδρομου.

 1. Να ασκηθεί άμεσα το δικαίωμα προαίρεσης από τον κύριο του έργου για την κατασκευή   ράμπας    εξόδου από Πάτρα προς Κάτω Αχαΐα σε περιοχή προ του ποταμού Πείρου (Τεχνική  περιγραφή  Πατρών – Πύργου,  τμήμα  7,  άρθρο 16Α ).
 2. Να επεκταθεί το παραπάνω δικαίωμα προαίρεσης από τον κύριο του έργου, συμπεριλαμβάνοντας και μία ράμπα εισόδου στην ίδια περιοχή, με κατεύθυνση προς Πάτρα.

Οι παρεμβάσεις αυτές θα οδηγήσουν στην κατασκευή ενός ημικόμβου για τις κατευθύνσεις, από και προς, Πάτρα οι οποίες θα συνδεθούν με το τμήμα της υφιστάμενης Ν.Ε.Ο. Πατρών-Πύργου που παραμένει στην περιοχή λόγω της εκτροπής του νέου αυτοκινητόδρομου προς νέα χάραξη, πριν τον ποταμό Πείρο. Μέσω αυτών των συνδέσεων θα εξυπηρετηθεί η κίνηση των χρηστών σε μεγάλο βαθμό χωρίς να επιβαρύνονται από την κάλυψη επί πλέον χιλιομετρικών αποστάσεων. Η κατασκευή  αυτού του ημικόμβου θεωρείται εφικτή καθώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν στον σχεδιασμό,  το υπάρχον τεχνικό γεφύρωσης επί του ποταμού Πείρου, της υφιστάμενης Ν.Ε.Ο. Πατρών-Πύργου και η προτεινόμενη κάτω διάβαση που προβλέπει η μελέτη επί της Κ.Ο. S36.13 στην χ.θ. 12+725. Σημειώνουμε εδώ την ύπαρξη αρκετών απαλλοτριωμένων εκτάσεων στην περιοχή ανάπτυξης του προτεινόμενου ημικόμβου , λόγω της γειτνίασης  των υφιστάμενων έργων υποδομής.

   Β) Σύνδεση  Δ.Δ. Αλισσού,  Δ.Δ. Κάτω Αλισσού, Δ.Δ.Λουσικών , Δ.Δ. Αχαϊκού καθώς και των παρακείμενων σε αυτά οικισμών.

Η σημερινή κατάσταση στην περιοχή των Δ.Δ. Αλισσού,  Δ.Δ. Κάτω Αλισσού, Δ.Δ.Λουσικών , Δ.Δ. Αχαϊκού καθώς και των παρακείμενων σε αυτά οικισμών, ως προς τις κυκλοφοριακές συνδέσεις με την  υφιστάμενη Ν.Ε.Ο.  ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ και την Π.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ, έχει ως εξής:

Τα Δημ. Διαμερίσματα  συνδέονται με τις υφιστάμενες Εθνικές Οδούς σε τρία σημεία.

 1. Περί την Χ.θ. 10+765, (εξυπηρετεί το Δημ. Διαμέρισμα Άνω Αλισσού, τα Δημ. Διαμερίσματα Αχαϊκού, Λουσικών, καθώς και γειτονικούς οικισμούς).
 2. Περί την Χ.θ.11+750 (εξυπηρετεί τα Δημ. Διαμερίσματα  Άνω Αλισσού και Κάτω Αλισσού).
 3. Περί την Χ.θ.12+750 (εξυπηρετεί το Δημ. Διαμέρισμα Κάτω Αλισσού).

Μέσω των συνδέσεων αυτών εξασφαλίζεται η πρόσβαση στις υφιστάμενες Εθνικές Οδούς και κίνηση προς όλες τις κατευθύνσεις

Σύμφωνα λοιπόν, με την μελέτη   κατασκευής     του    νέου    αυτοκινητόδρομου      Πατρών – Πύργου, σχετικά με τις συνδέσεις των εν λόγω Δημ. Διαμερισμάτων παρατηρούμε τα εξής:

Η σύνδεση με τον νέο αυτοκινητόδρομο διακόπτεται εντελώς καθώς πρόκειται για κλειστό αυτοκινητόδρομο και η πρόσβαση σε αυτόν επιτρέπεται μόνο από κόμβους. Στην  εν λόγω περιοχή η νέα χάραξη  του αυτοκινητόδρομου χωροθετείται στην θέση που βρίσκεται η υφιστάμενη Ν.Ε.Ο., οπότε η μοναδική εναπομένουσα  οδός που μπορούν να συνδεθούν τα δημοτικά διαμερίσματα και να εξυπηρετηθούν κυκλοφοριακά, είναι η υφιστάμενη Π.Ε.Ο. Πατρών – Πύργου.

Από την μελέτη προκύπτει ότι:

 1. Η σύνδεση στην Χ.θ.10+765 , διακόπτεται .
 2. Στην περιοχή Χ.θ.11+750, κατασκευάζεται κάθετη οδός (S12) με άνω διάβαση της Νέας Οδού, άνω διάβαση της παρακείμενης γραμμής του Ο.Σ.Ε. και άνω διάβαση της υφιστάμενης Π.Ε.Ο. Πατρών – Πύργου, χωρίς την σύνδεση της Κάθετης Οδού με την υφιστάμενη Π.Ε.Ο. Πατρών – Πύργου.
 3. Η σύνδεση στην Χ.θ.12+750, διατηρείται αφού κατασκευάζεται κάθετη οδός (S13) με νέα κάτω διάβαση στη περιοχή της υφιστάμενης κάτω διάβασης.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι  η μοναδική κύρια οδός σύνδεσης των Διαμερισμάτων  που παραμένει, είναι η Π.Ε.Ο. Πατρών Πύργου. Η σύνδεση δε, με την Π.Ε.Ο. Πατρών Πύργου θα πραγματοποιείται   από ένα και μόνο  σημείο,  στην  χ.θ. 12+750.

Ως αποτέλεσμα, το Δημ. Διαμέρισμα Άνω Αλισσού και τα γειτονικά αυτού Δημ. Διαμερίσματα αποκόπτονται τελείως από την Π.Ε.Ο.  Πατρών – Πύργου. Η μόνη διέξοδος προς την Π.Ε.Ο. Πατρών – Πύργου για αυτά τα Δημ. Διαμερίσματα είναι μέσω του Δημ. Διαμερίσματος  Κάτω Αλισσού, από την Κ.Ο. S36.13. Επίσης αποκόπτονται από την παράλια ζώνη της περιοχής και αντίστροφα, η παράλια ζώνη αποκόπτεται από το Δημ. Διαμέρισμα. Για το Δημ. Διαμέρισμα Κάτω Αλισσού η μόνη σύνδεση με την Π.Ε.Ο.  Πατρών – Πύργου είναι η  Κ.Ο. S36.13.

Επίσης η παράλια ζώνη του Κάτω Αλισσού που βρίσκεται βόρεια της Κ.Ο S36.12 αποκόπτεται από την Π.Ε.Ο.  Πατρών – Πύργου, καθότι, όπως έχει προαναφερθεί, η  Κ.Ο S36.12 δεν συνδέεται με την Π.Ε.Ο.  Πατρών – Πύργου. Η κατάσταση αυτή δημιουργεί πλείστα προβλήματα στους κατοίκους της περιοχής. Αναλυτικά, η μοναδική σύνδεση (Κ.Ο. S36.13) των Δημ. Διαμερισμάτων και των γειτονικών τους με την Π.Ε.Ο.  Πατρών – Πύργου δυσχεραίνει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό την κίνηση των κατοίκων της περιοχής προς τα αστικά κέντρα και ιδιαίτερα προς την πόλη των Πατρών, να σημειώσουμε εδώ την καθημερινή κίνηση εργαζομένων από την περιοχή προς την Πάτρα και αντίστροφα. Δυσκολεύει  την πρόσβαση των Δημ. Διαμερισμάτων προς τον προαστιακό σιδηρόδρομο που θα τεθεί σε λειτουργία προσεχώς. Καθιστά την κίνηση των λεωφορείων του ΚΤΕΛ ΑΧΑΙΑΣ αδύνατη, με αποτέλεσμα την αδυναμία μεταφοράς των μαθητών προς το Γυμνάσιο-Λύκειο Κάτω Αχαϊας και την αδυναμία εξυπηρέτησης των κατοίκων της περιοχής. Απαγορεύει την κίνηση πυροσβεστικών οχημάτων σε τμήματα των οικισμών. Καθιστά την διακίνηση αγαθών  πάρα πολύ δύσκολη έως αδύνατη, ειδικά όταν απαιτείται η χρήση ογκωδών και  βαρέων οχημάτων. Φορτίζει το οδικό δίκτυο των οικισμών εντός του οικιστικού ιστού αυτών με κυκλοφοριακούς φόρτους που δεν μπορεί να αντέξει. Αποκόπτει την παράλια ζώνη και αναγκάζει τους κατοίκους σε πραγματοποίηση μεγάλης περί πορείας, αρκετών χιλιομέτρων, μέσω   τοπικών οδών , ώστε να προσεγγίσουν το παράλιο μέτωπο και αντίστροφα. Η μία και μοναδική σύνδεση, μέσω της Κ.Ο. S36.13, με την Π.Ε.Ο.  Πατρών – Πύργου ελλοχεύει τον κίνδυνο της  ολικής διακοπής της κυκλοφορίας προς  και  από  τα    Δημ. Διαμερίσματα σε περίπτωση που για κάποιον τυχαίο λόγω, διακοπεί η κυκλοφορία στην Κ.Ο. S36.13    (π.χ. ατύχημα, συντήρηση της οδού, βλάβη σε κάποιο δίκτυο Ο.Κ.Ω. που βρίσκεται εντός της οδού).

Προς αντιμετώπιση των προβλημάτων, θεωρούμε απαραίτητες τις παρακάτω ενέργειες, ώστε να βελτιωθεί η κατάσταση κυκλοφοριακών συνδέσεων για τους κατοίκους της περιοχής.

 1. Κατασκευή κάθετης οδού, με διάβαση  του αυτοκινητόδρομου στην   Χ.θ.10+765 και σύνδεση αυτής με την Π.Ε.Ο.  Πατρών – Πύργου.
 2. Σύνδεση της Κ.Ο. S12 στην   Χ.θ.11+750  με την Π.Ε.Ο.  Πατρών – Πύργου, μέσω αναβάθμισης μικρού μήκους τοπικού οδικού δικτύου.
 3. Βελτιστοποίηση της σύνδεσης της Κ.Ο. S13, Χ.θ.12+750  με την Π.Ε.Ο.  Πατρών –   Πύργου, καθότι η υπάρχουσα σύνδεση παρουσιάζει υψηλό βαθμό επικινδυνότητας για τους χρήστες της οδού.

Οι ενέργειες αυτές θα αποκαταστήσουν σε κάποιο βαθμό τις κυκλοφοριακές οδικές συνδέσεις και θα βοηθήσουν στην εξυπηρέτηση των κατοίκων και επισκεπτών της περιοχής . Πρέπει επίσης σε κάθε περίπτωση να συνυπολογιστεί και η μελέτη αναβάθμισης του σιδηροδρομικού δικτύου της περιοχής, ώστε να δοθούν πλήρεις, χρηστικές και μόνιμες λύσεις για τους κατοίκους της περιοχής.

 1. Αναβάθμιση της υφιστάμενης Νότιας παράπλευρης οδού επί της υφιστάμενης Ν.Ε.Ο.  Πατρών – Πύργου που υπάρχει στην περιοχή από Χ.θ.10+765 έως Χ.θ.12+750  .

Η ανά κατασκευή της παράπλευρης οδού θα επιτρέψει στους κατοίκους της περιοχής να προσεγγίζουν τον προτεινόμενο ημικόμβο που προαναφέρθηκε  ώστε  να εισέρχονται-εξέρχονται, στον αυτοκινητόδρομο, στην κατεύθυνση προς και από Πάτρα.

  Γ) Αεροδρόμιο Αράξου – Δυτική παράλια ζώνη.

Από την μελέτη δεν προβλέπεται σύνδεση του αεροδρομίου Αράξου και της ευρύτερης Δυτικής  παράλιας ζώνης του Δήμου μας με τον νέο αυτοκινητόδρομο. Το αεροδρόμιο Αράξου αποτελεί σοβαρό έργο υποδομής της περιοχής. Στο αεροδρόμιο λειτουργεί πολιτικό τμήμα αλλά και στρατιωτικό (116 Πτέρυγα Μάχης). Τα τελευταία έτη παρουσιάζει αυξανόμενη επιβατική κίνηση και δια μέσω αυτού εξασφαλίζονται οι μεταφορές και η πρόσβαση των επισκεπτών στην ευρύτερη Βόρειο Δυτική πλευρά της Πελοποννήσου. Η Δυτική παράλια ζώνη δε, του Δήμου μας αποτελεί μία περιοχή ιδιαιτέρου κάλους , έντονα αναπτυσσόμενη και πολλά υποσχόμενη ως προς την μελλοντική ανάπτυξη όλου του Δήμου. Να σημειώσουμε εδώ την ύπαρξη αρχαιολογικού χώρου, τουριστικών επιχειρήσεων, φημισμένων υγροβιότοπων και λατομείων αδρανών υλικών .

Θεωρούμε απαραίτητη την άμεση άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης του κύριου του έργου για την κατασκευή ανισόπεδου κόμβου στην περιοχή, στα  πλαίσια των εργασιών κατασκευής του νέου αυτοκινητόδρομου, ώστε να καταστεί προσβάσιμη από τον νέο αυτοκινητόδρομο Πατρών-Πύργου. Η θέση κατασκευής του νέου κόμβου έχει χωροθετηθεί στην Χ.Θ. 27+045 της χάραξης, ώστε να χρησιμοποιηθεί το προβλεπόμενο από την μελέτη τεχνικό διάβασης του αυτοκινητόδρομου. Πρέπει επίσης να συμπεριληφθεί και η συνολική αναβάθμιση της υφιστάμενης οδού από τον προτεινόμενο κόμβο έως τον αερολιμένα σύμφωνα με την προαίρεση (Τεχνική περιγραφή  Πατρών – Πύργου, τμήμα 5, άρθρο 16Α ).

 Δ) Θέση σταθμού διοδίων

Σε ότι αφορά τη δημιουργία και λειτουργία του σταθμού διοδίων, θεωρούμε ότι η θέση του θα πρέπει να είναι στα όρια των Νομών Αχαΐας και Ηλείας για να αποφεύγεται η οικονομική επιβάρυνση των κατοίκων του Δήμου μας που μετακινούνται καθημερινά εντός του Δήμου μας και προς Πάτρα ενώ θα επιβαρύνει σε μεγάλο βαθμό και τη μεταφορά των προϊόντων που φθάνουν η φεύγουν από την περιοχή μας.

 Κατόπιν όλων των ανωτέρω πιστεύουμε ότι, οι βελτιώσεις αυτές είναι απαραίτητες για το μέλλον των κατοίκων της περιοχής, εφ’ όσον ο νέος αυτοκινητόδρομος διέρχεται κατά περίπτωση  από κατοικημένες περιοχές και θα τις χαρακτηρίσει για τις επόμενες δεκαετίες. Πιστεύουμε επίσης ότι οι παρεμβάσεις αυτές θα δώσουν την απαραίτητη αναπτυξιακή διέξοδο που χρειάζεται η περιοχή. Θεωρούμε ότι είναι  λογικές, δεν  δημιουργούν πρόβλημα στην εξέλιξη κατασκευής του αυτοκινητόδρομου, καθότι συμπληρωματικές και  δεν ξεφεύγουν από τα πεπραγμένα σε άλλες αντίστοιχες περιπτώσεις κατασκευής αυτοκινητοδρόμων. Θεωρούμε σημαντική επίσης την άμεση ενσωμάτωση αυτών των παρατηρήσεων στην μελέτη του έργου, ώστε να κατασκευαστούν παράλληλα με την κατασκευή του αυτοκινητόδρομου. Με το παρόν έγγραφό μας επικεντρώνουμε στα ζητήματα ζωτικής σημασίας για τον Δήμο μας. Για υδραυλικά θέματα τα οποία έχουμε εντοπίσει, καθώς και για δευτερεύοντα θέματα θα επανέλθουμε  εν ευθέτω χρόνο ώστε να επιλυθούν και αυτά από κοινού με την Υπηρεσία σας και τον ανάδοχο της κατασκευής».

Η επιστολή αυτή κοινοποιήθηκε επίσης στον περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριο Φαρμάκη καθώς και σε όλους τους βουλευτές του νομού.

 

 

 

Μοιραστείτε το:

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν επίσης:

Αναζήτηση

Πρόσφατα νέα

Εγγραφή στο Newsletter

Θέλετε να λαμβάνετε ενημερώσεις στο email σας για τις δράσεις και τα νέα του Δήμου μας; Γράψτε το email σας στο παρακάτω πεδίο και πατήστε «Εγγραφή».

Scroll to Top

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων