Λαμβάνοντας υπόψη την Αριθμ.Δ1α/Γ.Π./οικ. 64450/11-10-2020 σε αντικατάσταση της  Δ1α/ΓΠ.οικ.62421/05-10-2020   Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 4385), σας ενημερώνουμε ότι για το χρονικό διάστημα από 11.10.2020  και έως 25.10.2020,  επιτρέπεται η λειτουργία των λαϊκών αγορών της παραγράφου 9 του άρθρου 2 του Ν. 4497/2017 στην Π.Ε. Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής  Ελλάδας σύμφωνα  με  το άρθρο 1 περ. 23  και άρθρο 10  παρ. 3  της  ως άνω Κ.Υ.Α., ως ακολούθως:

  1. Σε κάθε λαϊκή αγορά από τους πωλητές (παραγωγοί και επαγγελματίες) που δραστηριοποιούνται σε αυτήν, σύμφωνα με την άδειά τους, συμμετέχουν πωλητές σε ποσοστό 50%.
  2. Οι φορείς λειτουργίας των λαϊκών αγορών δημοσιοποιούν πίνακα με τους συμμετέχοντες, κάθε φορά, πωλητές (παραγωγούς και επαγγελματίες) στις λαϊκές αγορές ευθύνης τους.
  3. Προβλέπεται επέκταση χώρου ή λειτουργία παράλληλων αγορών.
  4. Για το χρονικό διάστημα από τις 12.10.2020 έως τις 25.10.2020 η Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας κατατάσσεται  στο  επίπεδο  3 των προληπτικών μέτρων (Υψηλό).
  5. Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πάγκων των πωλητών ορίζεται σε τρία (3) μέτρα με τον ενδιάμεσο χώρο κενό – ελεύθερο από αντικείμενα.

Υπενθυμίζεται ότι όλοι οι πωλητές (επαγγελματίες και παραγωγοί), προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος διασποράς του Κορωναιού στη κοινότητα, υποχρεούνται να εφαρμόζουν αυστηρά τα κάτωθι:
● Να φορούν κατά τις συναλλαγές τους και καθ’ όλη την διάρκεια παραμονής τους στο χώρο της λαϊκής αγοράς υποχρεωτικά υγειονομική μάσκα και γάντια μιας χρήσης.
● Να τοποθετούν σε εμφανές σημείο του πάγκου τους δοχείο με εγκεκριμένο αντισηπτικό υγρό.

  • Υποχρεωτική μάσκα για όλους (πωλητές / καταναλωτές/κοινό.
    Tα ανωτέρω αναφερόμενα ισχύουν έως ότου υπάρξει νεότερη απόφαση. Επισημαίνεται ότι η απόφαση για την πλήρη αναστολή λειτουργίας λαϊκών αγορών λαμβάνεται από την Κυβέρνηση και το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων.

Σε περίπτωση παράβασης των  αποστάσεων  της ως άνω Κ.Υ.Α. επιβάλλονται  για  αμφότερους τους  πωλητές στην   Α΄ παράβαση διοικητικό πρόστιμο  χιλίων πεντακοσίων (1.500€) ευρώ και αναστολή δραστηριότητας για δέκα πέντε (15) ημερολογιακές ημέρες, και στη Β΄ παράβαση διοικητικό πρόστιμο τριών χιλιάδων (3.000€) ευρώ  και αναστολή δραστηριότητας για τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες.

 Στην «μη τήρηση υγειονομικών όρων – μη τήρηση της προβλεπόμενης διαδικασίας για τη λειτουργία παράλληλων  αγορών  από  τους  φορείς λειτουργίας,  κατά  τη  Α΄ παράβαση  διοικητικό πρόστιμο  πέντε  χιλιάδων(5.000€) ευρώ και αναστολή δραστηριότητας της λαϊκής αγοράς για επτά (7) ημερολογιακές ημέρες. Στη Β΄ παράβαση διοικητικό πρόστιμο δέκα χιλιάδων (10.000€) ευρώ  και αναστολή δραστηριότητας  της  λαϊκής αγοράς για δέκα πέντε  (15) ημερολογιακές ημέρες.

Στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων κατά της διάδοσης του κορωνοϊού, ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας  ανακοίνωσε τους πίνακες των πωλητών προϊόντων γης των Λαϊκών αγορών του Σαββάτου  17/10/2020 στην  Κάτω Αχαΐα, ως κάτωθι :

Γκοτσούλιας  Σωτήριος Παραγωγός
Ζαφειρόπουλος  Νικόλαος Παραγωγός
Κανελλόπουλος  Χρήστος Παραγωγός
Καραβία  Όλγα Παραγωγός
Κυριακοπούλου  Φωτεινή Παραγωγός
Καβαλιέρος  Κωνσταντίνος Παραγωγός
Λοτσάρη  Βασιλική Παραγωγός
Νικολόπουλος  Διονύσιος Παραγωγός
Νεζερίτης  Κωνσταντίνος Παραγωγός
Παναγιωταρόπουλος  Σπυρίδων Παραγωγός
Πανταζόπουλος  Χρ.  Κων/νος Παραγωγός
Πανταζόπουλος  Κ.  Χρήστος Παραγωγός
Παναγιωτόπουλος  Ιωάννης Παραγωγός
Πολυζώης  Κωνσταντίνος Παραγωγός
Turtulli  Xhevahir Παραγωγός
Αντωνόπουλος  Γεώργιος Επαγγελματίας
Δημητρακόπουλος  Παναγιώτης Επαγγελματίας
Μπάρκουλας  Παναγιώτης Επαγγελματίας