ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ Δ.Κ. ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ ΛΟΓΩ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ

Λαμβάνοντας υπόψη την  Αριθ.Δ1α/Γ.Π./οικ. 69863/2020 (ΦΕΚ 4829/τ.Β΄/02-11-2020)Κ.Υ.Α, την  υπ. Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 2 (ΦΕΚ 1 Τεύχος Β΄/02.01.2021),την όμοια υπ.Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 3060 Τεύχος B’ ΦΕΚ 89/16.01.2021, την υπ.Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.4992/2021 – ΦΕΚ 186/Β/23-01-2021 την υπ. Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 6877 (Τεύχος B’ 341/29.01.2021),την  υπ.Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 8378, Τεύχος B’ 454/05.02.2021,καθώς και την τελευταία υπ.Αριθμ.Δ1α/Γ.Π.οικ.9147/10-02-2021(ΦΕΚ 586 Τεύχος Β΄/13-02-2021) ενημερώνουμε ότι για το χρονικό διάστημα από την  13.02.2021 έως και  01.03.2021  επιτρέπεται η λειτουργία των λαϊκών αγορών της παραγράφου 9 του άρθρου 2 του Ν. 4497/2017 στην Π.Ε. Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής  Ελλάδας σύμφωνα  με  το άρθρο 1 παρ. 1 της περ. 23   της  ως άνω Κ.Υ.Α., ως  ακολούθως:

 1. Σε κάθε λαϊκή αγορά συμμετέχουν σε ποσοστό 50% των  θέσεων  των πωλητών, συμπεριλαμβανομένων και βιολογικών αγορών, με εξαίρεση τους πωλητές βιομηχανικών προϊόντων.
 2. Οι φορείς λειτουργίας των λαϊκών αγορών δημοσιοποιούν πίνακα με τους συμμετέχοντες, κάθε φορά, πωλητές στις λαϊκές αγορές ευθύνης τους.
 3. Προβλέπεται επέκταση χώρου ή λειτουργία παράλληλων αγορών.
 4. Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πάγκων των πωλητών ορίζεται σε πέντε (5) μέτρα με τον ενδιάμεσο χώρο κενό – ελεύθερο από αντικείμενα.
 5. Απόσταση ενάμισι (1,5) μέτρων μεταξύ των  ατόμων.

Υπενθυμίζεται ότι όλοι οι πωλητές (επαγγελματίες και παραγωγοί), προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού στη κοινότητα, υποχρεούνται να εφαρμόζουν αυστηρά τα κάτωθι:

 • Να φορούν κατά τις συναλλαγές τους και καθ’ όλη την διάρκεια παραμονής τους στο χώρο της λαϊκής αγοράς υποχρεωτικά υγειονομική μάσκα και γάντια μιας χρήσης.
 • Να τοποθετούν σε εμφανές σημείο του πάγκου τους δοχείο με εγκεκριμένο αντισηπτικό υγρό.
 • Υποχρεωτική μάσκα για όλους (πωλητές / καταναλωτές/κοινό.

Tα ανωτέρω αναφερόμενα ισχύουν έως ότου υπάρξει νεότερη απόφαση. Επισημαίνεται ότι η απόφαση για την πλήρη αναστολή λειτουργίας λαϊκών αγορών λαμβάνεται από την Κυβέρνηση και το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων.

 • Σε περίπτωση παράβασης των αποστάσεων  της ως άνω Κ.Υ.Α. επιβάλλονται  για  αμφότερους τους  πωλητές στην   Α΄ παράβαση διοικητικό πρόστιμο  χιλίων πεντακοσίων (1.500 €) ευρώ και αναστολή δραστηριότητας για δέκα πέντε (15) ημερολογιακές ημέρες, και στη Β΄ παράβαση διοικητικό πρόστιμο τριών χιλιάδων (3.000€) ευρώ  και αναστολή δραστηριότητας για τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες.
 • Σε περίπτωση  που  κατά  τον  έλεγχο  διαπιστωθούν  περισσότερες  από  πέντε  (5)  παραβάσεις  της  περ. α) την ίδια  μέρα,  αναστέλλεται  η  λειτουργία  της  αγοράς  για  επτά  (7)  ημερολογιακές  ημέρες.   Στην  μη τήρηση της προβλεπόμενης διαδικασίας για τη λειτουργία παράλληλων  αγορών  και  του  επιτρεπόμενου  ποσοστού  συμμετοχής  από  τους  φορείς λειτουργίας,  κατά  τη  Α΄ παράβαση  διοικητικό πρόστιμο  πέντε  χιλιάδων (5.000€) ευρώ και αναστολή δραστηριότητας της λαϊκής αγοράς για επτά (7) ημερολογιακές ημέρες. Στη Β΄ παράβαση διοικητικό πρόστιμο δέκα χιλιάδων (10.000€) ευρώ  και αναστολή δραστηριότητας  της  λαϊκής αγοράς για δέκα πέντε  (15) ημερολογιακές ημέρες.
 • Στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων κατά της διάδοσης του κορωνοϊού, ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου : Αριθ. Αποφ. 16/17-02-2021 μετακινεί την ημέρα διεξαγωγής της λαϊκής αγοράς της Κ. Αχαΐας την Παρασκευή έως και την 01/03/2021 ή και για όσο χρονικό διάστημα θα διαρκέσουν τα περιοριστικά μέτρα και πέραν του παραπάνω περιοριστικού διαστήματος που δεν επιτρέπουν τη λειτουργία κατά την ημέρα Σάββατο – και ανακοινώνει τους πίνακες των πωλητών προϊόντων γης των Λαϊκών αγορών της Παρασκευής 19/02/2021 στην  Κάτω Αχαΐα, ως κάτωθι :
1.Νεζερίτης  Κωνσταντίνος Παραγωγός  
2.Χριστοδουλόπουλος  Δημήτριος Παραγωγός  
3.Gjona  Brunilda Παραγωγός  
4.Νικολόπουλος  Γεώργιος Παραγωγός  
5.Κωστόπουλος  Φώτιος Παραγωγός  
6.Μαντάς  Δημήτριος Παραγωγός  
7.Ζύγουρας  Ασημάκης Παραγωγός  
8.Βλάχος  Ανδρέας Παραγωγός  
9.Ταπεινός  Ιωάννης Παραγωγός  
10.Λιαρομάτης  Γεώργιος Παραγωγός  
11.Πανταζόπουλος  Χρ. Παναγιώτης Παραγωγός  
12.Κανελλόπουλος  Ευστάθιος Παραγωγός  
13.Πανταζόπουλος  Κ. Χρήστος Παραγωγός  
14.Κυριακοπούλου  Φωτεινή Παραγωγός  
15.Τσούρας  Γεώργιος Παραγωγός  
16.Καβαλιέρος Κων/νος Παραγωγός  
17.Ζαφειρόπουλος Νικόλαος Παραγωγός
18.Αντωνόπουλος Γεώργιος Επαγγελματίας
19.Δημητρακόπουλος Παναγιώτης Επαγγελματίας

 

 

ΜΕΤΡΑ ΛΑΪΚΗΣ 20-02-2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μοιραστείτε το:

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν επίσης:

Ημερήσιο Πρόγραμμα Εργασιών 12.08.2022

ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ  ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – 12/08/2022 Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ Αποκομιδή Απορριμάτων (βάση προκαθορισμένου

Αναζήτηση

Πρόσφατα νέα

Εγγραφή στο Newsletter

Θέλετε να λαμβάνετε ενημερώσεις στο email σας για τις δράσεις και τα νέα του Δήμου μας; Γράψτε το email σας στο παρακάτω πεδίο και πατήστε «Εγγραφή».

Scroll to Top

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων