Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. ΕΡΓΩΝ ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΕΪΚΑ: Πλακόστρωση πλατείας
2. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ Αποκομιδή Απορριμμάτων
Κ.ΑΧΑΪΑ: Καθαρισμός  & Διαμόρφωση παραλίας – Τσάπα / Φορτηγό / Χορτοκοπτικά / Πεζοπόρο τμήμα
Κ.ΑΧΑΪΑ: Καθαρισμός δρόμων – Πεζοπόρο τμήμα
ΧΑΡΑΥΓΗ: Κοπή δέντρων
3. ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Ενίσχυση υπηρεσίας πρασίνου
4. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Αυτοψίες- Επισκευές πυροσβεστικών κρουνών
5. Δ.Ε.Υ.Α.Δ. ΜΑΖΑΡΑΚΙ: Αποκατάσταση σπασμένης αποχέτευσης
Αυτοψίες, αντικατάσταση ρολογιών

23.02.2021_ΔΔΑ_ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ